Roboty w służbie kardiologii

W Klinice Kardiologii UM w Lublinie trwają prace nad opracowaniem specyfikacji pierwszego europejskiego systemu robotycznego, pozwalającego na przeprowadzenie pełnej nieinwazyjnej diagnostyki medycznej na odległość.

A wszystko za sprawą projektu „Remote Medical Diagnostician” – akronim ReMeDi – realizowanego od 2013 roku w lubelskiej klinice. Głównym założeniem Projektu ReMeDi jest stworzenie prototypu systemu robotycznego, który umożliwi w pełni zdalne, przeprowadzone w czasie rzeczywistym, nieinwazyjne badanie m.in. układu krążenia przez lekarza specjalistę znajdującego się w odległej lokalizacji i dysponującego odpowiednimi interfejsami i łączami. System ten oprócz metod stosowanych obecnie w telemedycynie będzie wykorzystywał aktualne zdobycze techniki, takie jak interfejsy haptyczne, renderowanie kształtu, rozszerzoną rzeczywistość.

Projekt ReMeDi jest pierwszym projektem realizowanym na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie a finansowanym w ramach 7 Programu Ramowego Komisji Europejskiej.

– Zaproszenie nas do napisania i realizacji projektu razem z czołowymi instytucjami naukowymi w dziedzinie robotyki w Europie, m.in. z Monachium, Pizy i z Wrocławia, jest dużym zaszczytem i otwiera nasz uniwersytet na możliwość wejścia do bardzo wąskiego kręgu jednostek naukowo-badawczych, zajmujących się najnowszymi technologiami medycznymi – informuje kierownik Kliniki Kardiologii prof. Andrzej Wysokiński.

Motywacją do projektu stały się zmiany demograficzne, zachodzące w społeczeństwach wysokorozwiniętych i związane z tym, alarmujące raporty Światowej Organizacji Zdrowia na temat postępującego niedoboru lekarzy specjalistów, który w najbliższych latach dotknie większość krajów Europy. W związku z tymi zagrożeniami zarówno Światowa Organizacja Zdrowia, jak i Komisja Europejska intensywnie wspierają wszelkie działania dotyczące rozwoju zdalnych usług medycznych, określanych jako eHealth.

Zespół badawczy Katedry i Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie pod kierunkiem dr med. Doroty Szczęśniak-Stańczyk podjął się opracowania zagadnień medycznych projektu, zarówno na etapie przygotowywania specyfikacji, jak i tworzenia poszczególnych komponentów oraz integracji systemu. Prototyp urządzenia powinien być gotowy już jesienią br.

aa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *