Rezonans z komfortem

z dr hab. n. med. Magdaleną Woźniak,
radiolog i prezes Eurodiagnostic Polska sp. z o.o.,
rozmawia Anna Augustowska

  • Trudno wyobrazić sobie współczesną diagnostykę bez badania MR. Niestety, nie wszyscy pacjenci dobrze to badanie znoszą, a nawet muszą z niego rezygnować. Co jest tego główną przyczyną?

– Do wykonania badania rezonansem magnetycznym nie ma wielu przeciwwskazań. Wśród tych najważniejszych, które mogą skutkować brakiem komfortu albo koniecznością rezygnacji z badania, jest sytuacja pacjentów, którzy mają wszczepiony rozrusznik serca lub implant ślimakowy, cierpią na klaustrofobię, boją się miejscowego wzrostu temperatury ciała czy konieczności wstrzymania oddechu, a także pozostania w tej samej pozycji przez dłuższy czas. Uniknąć tych problemów pomaga szczegółowy wywiad. Jednak generalnie badanie może być przeprowadzone w bezpieczny sposób u większości pacjentów.

Fale radiowe nie są niebezpieczne dla ludzkiego organizmu, a pole magnetyczne jest naturalnym polem w organizmie ludzkim. Oznacza to, że rezonans magnetyczny jest badaniem bezpiecznym, które nie powoduje żadnych negatywnych skutków dla ludzkiego organizmu. Jednocześnie samo badanie nie jest niekomfortowe.

  • Okazuje się, że nowoczesna technologia pozwala nawet tym nielicznym osobom pomóc?

– Nowa generacja MR to nowatorskie aplikacje, które dają możliwość różnicowania usług. Problem hałasu generowanego przez tzw. cewki gradientowe neutralizowany jest poprzez zastosowanie technologii tzw. cichych gradientów. Poprawę komfortu pacjenta (oraz jakości obrazowania) uzyskuje się dzięki rodzinie sekwencji Quiet Suite, umożliwiających wykonywanie bardzo cichych badań obrazowych neurologicznych i ortopedycznych, z redukcją poziomu ciśnienia akustycznego dochodzącą do 97 proc. Sekwencje z pakietu Quiet Suite wykorzystują zoptymalizowane przebiegi sterujące gradientu pola magnetycznego umożliwiając uzyskanie znacznie większej redukcji hałasu i łagodniejszych, bardziej przyjemnych generowanych przez rezonans, bez pogarszania jakości obrazów i istotnego zwiększania czasu skanowania. Dostępne są zoptymalizowane protokoły do badań obrazowych mózgu, kręgosłupa i dużych stawów. Dodatkowym elementem poprawiającym komfort pacjenta są słuchawki tłumiące hałas nakładane na uszy pacjenta, przez które można odsłuchiwać nie tylko polecenia personelu medycznego, ale także słuchać relaksującej muzyki.

W badaniach pacjentów, którzy mają trudności ze wstrzymaniem oddechu w trakcie badania, wykorzystywane są sekwencje obrazujące niewrażliwe na ruch np.: BOLD, PACE czy STAR-VIBE. Sekwencje te pozwalają na wykonywanie badań ze swobodnym oddechem pacjenta, a ruch tkanek wywołanych oddechem nie wpływa na jakość uzyskanego obrazu. Techniki Tim 4G oraz Dot pomagają w poprawie komfortu pacjenta w trakcie badania i poprawiają wydajność pracy. Wyświetlacz Dot zapewnia szybkie i sprawne przygotowywanie badań i rozpoczęcie pomiarów, bez odchodzenia od skanera. Wyświetlanie krzywych fizjologicznych i wskazówek pomagających na przygotowywanie urządzenia wyzwalającego odbywa się automatycznie z wykorzystaniem systemu kontroli pulsu, oddechu czy EKG za pomocą urządzenia bezprzewodowego. Zdecydowanie poprawia to również komfort pacjenta i zmniejsza ryzyko wystąpienia zakłóceń w obrazie.

Skrócenie czasu badania a tym samym pobytu pacjenta w tubie rezonansu możliwe jest poprzez zastosowanie sekwencji tzw. obrazowania równoległego z jednoczesnym pobudzeniem wielu warstw badanej tkanki oraz wykorzystanie technologii TIM (Total Imaging Matrix). Technologia ta pozwala na zbieranie sygnału równocześnie z każdego elementu cewki obrazującej, co pozwala na skrócenie czasu badania nawet o 50 proc. w stosunku do badań bez zastosowania tej technologii.

Badania pacjentów z implantami również nie są obecnie problemem. Technologie WARP czy Advanced WARP pozwalają na minimalizowanie efektu rozgrzewania tkanek w pobliżu implantu oraz korygują zniekształcenia obrazu wywołane obecnością implantu.

Technologie pozwalające na wykonywanie badań bez podawania kontrastu (wykorzystywane w badaniach osób z dysfunkcjami nerek, dzieci, kobiet w ciąży itp.) również pozwalają na wykonywanie badań rezonansem magnetycznym u tej grupy pacjentów.

  • W Lublinie w Centrum Medycznym Medicos przy ul. Onyksowej 12 jest już taki nowoczesny aparat MR. Co najważniejsze, badania są nim wykonywane na NFZ. Ile dziennie aparat może wykonać badań?

– Wykonanie badania rezonansem magnetycznym wymaga skierowania od lekarza specjalisty (np.: ortopedy, neurologa, ginekologa itp.) ze wskazaniem w skierowaniu rodzaju badania oraz podania danych klinicznych. Średnio w trakcie jednej godziny można wykonać 2 do 3 badań z uwzględnieniem czasu potrzebnego na przygotowanie pacjenta do badania. Oczywiście badania są różne: jednoodcinkowe, wieloodcinkowe, z kontrastem, bez kontrastu itd. To wszystko wpływa na czas wykonania pojedynczego badania a tym samym na ilość badań wykonywanych dziennie. Nowoczesne technologie obrazowania w rezonansie magnetycznym pozwalają na skrócenie do minimum czasu przebywania pacjenta w rezonansie. Eurodiagnostic Polska sp. z o.o. świadczy usługi opisów badań MR dla pacjentów CM Medicos www.cmmedicos.pl przez doświadczony zespół lekarzy radiologów (www.eurodiagnostic‑polska.pl).