Recepty „pro auctore” i „pro familiae”

Recepty „pro auctore” i „pro familiae” w formie wyłącznie papierowej będzie można wystawiać do 1 stycznia 2026 r. Wyżej wymienionych recept nie będzie można wystawiać w formie elektronicznej. Numery tych recept na leki refundowane można otrzymać w Wydziale Gospodarki Lekami OW NFZ w Lublinie, przy ul. Szkolnej 18, III piętro.

Załatwianie numerów tych recept przebiega bardzo sprawnie dzięki życzliwej pomocy zatrudnionych tam pracowników. Recepty papierowe można wydrukować samemu, pod warunkiem przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych. Druk recept można również zlecić wyspecjalizowanym drukarniom, które za niewielką opłatą przyślą wykonane druki przesyłką kurierską na nasz adres domowy. Adresy, telefony oraz e-mail drukarni są podane w Internecie.

Niestety, dotychczas używane przez lekarzy recepty (Rp – zwykłe) stracą ważność w dniu 18 kwietnia 2020 r., ponieważ dotychczasowy zapis –„Dane i podpis lekarza” ustawodawca zmienił na – „Dane i podpis osoby uprawnionej”. Ta zmiana oznacza, że tego samego wzoru recepty będą używać zarówno lekarze, jak i upoważnione pielęgniarki i położne. Zmiana jest o tyle dyskusyjna, bo pielęgniarki i położne mogą wypisywać recepty w ograniczonym zakresie, a nikt z nas ani z naszych rodzin nie chciałby być leczony jako pacjent w ograniczonym zakresie. Druga zmiana dotyczy wyglądu recept Rpw, czyli przeznaczonych dla leków psychotropowych, ponieważ nie ma możliwości w tej recepcie wpisania późniejszego terminu realizacji, bo usunięto rubrykę – „Data realizacji od dnia”. Na recepcie należy wpisywać kod pocztowy pacjenta. Wszystkie leki, włącznie z lekami antykoncepcyjnymi, mogą być wypisane na recepcie w ilości wystarczającej na maksymalnie 120 dni. Na starych drukach papierowych recepty „pro auctore” i „pro familiae” będzie można wystawiać do 17 kwietnia 2020 r. Natomiast po tym terminie ww. recepty można będzie wystawiać wyłącznie na nowych drukach z informacją – „Dane i podpis osoby uprawnionej”.

Teoretycznie lekarz zatrudniony w przychodni może wystawiać recepty dla siebie i dla rodziny. Jednak jest to forma nie tylko niewygodna, ale może również narażać lekarza na kłopoty. W takim przypadku sam lekarz i jego rodzina muszą mieć założone karty chorobowe w poradni, jak dla wszystkich pacjentów, w których będą odnotowane każde porady, a wykazy ich są wysyłane do NFZ. Na tych receptach nie można pisać określeń „pro auctore” czy „pro familiae” i mogą one być wystawiane wyłącznie w dniach i godzinach pracy lekarza. Nie pozwala to na wystawianie takich recept w dniach i godzinach wolnych od pracy (wolne soboty, niedziele i święta), a także w czasie urlopu czy choroby lekarza. Oczywiście te wszystkie recepty w przychodni, od dnia 1 stycznia 2020 r. mogą być wystawiane wyłącznie w formie elektronicznej (e-recepta). Natomiast recepty „pro auctore” i „pro familiae” będą nadal wystawiane w formie recept papierowych.

Jerzy Jakubowicz

PS Interesanci udający się do NFZ nie mają co liczyć na znalezienie wolnego miejsca parkingowego przy ul. Szkolnej.