Przeprowadzka toksykologii

Już na przełomie roku lekarze mają rozpocząć pracę w gruntownie zmodernizowanym budynku G Wojewódzkiego Szpitala im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lublinie. Na początku kwietnia podpisano umowę na realizację remontu, w efekcie którego powstanie nowoczesne miejsce dla Klinicznego Oddziału Toksykologiczno‑Kardiologicznego.

Czterokondygnacyjny budynek G dotychczas zajmowany był przez Oddział Pediatrii i POZ, zaś Kliniczny Oddział Toksykologiczno‑Kardiologiczny znajdował się w bloku C, gdzie sąsiadował m.in. z Oddziałem Alergologii i Chorób Płuc. Głównym celem modernizacji i przeprowadzki jest zwiększenie efektywności funkcjonowania Klinicznego Oddziału Toksykologii i dostosowanie go do najnowocześniejszych standardów. Kwota przeznaczona na ten cel to 18,6 mln zł. Oprócz tego 6 mln zł będzie kosztowała informatyzacja oddziału, która pozwoli na lepsze zarządzanie m.in. sprawniejsze rozliczanie z NFZ i e‑usługi.

– Na jedyny w regionie Kliniczny Oddział Toksykologiczno‑Kardiologiczny trafiają pacjenci w wyniku zatruć pokarmowych, zatruć środkami ochrony roślin, a także zatruć lekowych czy dopalaczy. Przy tego rodzaju schorzeniach często dochodzi do innych towarzyszących chorób, szczególnie kardiologicznych. Po okresie pandemii rozwój chorób jest niejednoznaczny, dlatego dziś powracamy do całościowego spojrzenia na jednostki chorobowe pacjenta – zapewniał Piotr Matej, dyrektor Szpitala im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie.

Po zakończeniu inwestycji pacjenci KOT‑K będą mieć oddzielną, monitorowaną Izbę Przyjęć z izolatką umożliwiającą obserwację oraz salę (wyposażoną w przewody tlenowe) z sześcioma łóżkami dla pacjentów toksykologicznych leczonych w Izbie Przyjęć. Oprócz tego projekt zakłada utworzenie Pracowni Hiperbarii Tlenowej, drugiej Pracowni Echokardiograficznej (w tym przezprzełykowej) z osobnymi salami do dezynfekcji sond przezprzełykowych, Pracowni prób wysiłkowych, Pracowni do badań holterem oraz gabinetów: USG, psychologa/psychiatry, dwóch kolejnych przeznaczonych na poradnię.

Po remoncie w budynku G w szpitalu przy al. Kraśnickiej w Lublinie będzie działał ośrodek informacji toksykologicznej i stanowisko dializacyjne. Przewidziano monitoring sal intensywnych z centralą monitorującą na każdym piętrze.

Dodatkowo kupiony zostanie sprzęt medyczny, na liście są: kardiomonitory z centralą (18 szt.), defibrylatory (6 szt.), pompy strzykawkowe (64 szt.), respiratory (6 szt.), aparaty EKG 12‑kanałowe (5 szt.), echokardiografy (USG 4 D – 2 szt.) oraz platforma hemodynamiczna, komora hiperbaryczna 2‑osobowa, analizator parametrów krytycznych i aparat do masażu serca.

(oprac. jkg)