Przedstawiciele LIL we władzach samorządu lekarskiego IX kadencji

W drugim dniu XV Krajowego Zjazdu Lekarzy (13 maja 2022 r.) delegaci wybrali prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, członków Naczelnej Rady Lekarskiej, zastępców Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, członków Krajowej Komisji Wyborczej...