Przedstawiciele LIL we władzach samorządu lekarskiego IX kadencji

W drugim dniu XV Krajowego Zjazdu Lekarzy (13 maja 2022 r.) delegaci wybrali prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, członków Naczelnej Rady Lekarskiej, zastępców Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, członków Krajowej Komisji Wyborczej, Naczelnej Komisji Rewizyjnej oraz Naczelnego Sądu Lekarskiego.

Prezesem NRL został Łukasz Jankowski (na zdj. obok) – otrzymał 252 głosy w stosunku do 192 dla Andrzeja Matyi, dotychczasowego prezesa NRL.

Naczelnym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej został Zbigniew Kuzyszyn.

Naczelna Rada Lekarska IX kadencji:
  • Monika Bojarska-Łoś
  • Jakub Kosikowski
  • Dariusz Samborski
Zastępcy Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej IX kadencji:
  • Jacek Barański
Członkowie Naczelnego Sądu Lekarskiego IX kadencji:
  • Marek Bukowski
  • Joanna Wysokińska-Miszczuk
Krajowa Komisja Wyborcza IX kadencji:
  • Barbara Hasiec
  • Wioletta Szafrańska-Kocuń

Naczelna Komisja Rewizyjna IX kadencji:
  • Marek Stankiewicz

Pełna lista wybranych dostępna jest na stronie internetowej NIL
https://nil.org.pl/aktualnosci/6037-nowe-wladze-samorzadu-lekarskiego-ix-kadencji

Fot. Dariusz Hankiewicz