Praktycznie i naukowo – tak działa to koło

z członkami Studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie Onkologii Klinicznej i Chemioterapii
Mikołajem Margasem (przewodniczący koła),
Adrianną Szymańską (wiceprzewodnicząca koła),
Anną RudzińskąArkadiuszem Grunwaldem,
rozmawia Anna Augustowska

  • Studia na Wydziale Lekarskim są wymagające i bardzo czasochłonne, skąd brać czas na działalność w kołach naukowych?

– Wszystko sprowadza się do organizacji czasu i priorytetów studenta – wybór pomiędzy poznawaniem wybranej przez siebie specjalizacji, a wypełnianiem obowiązków wynikających z toku studiów tylko pozornie jest trudny. Medycyna jest bardzo płynną dziedziną a wiedza z różnych specjalizacji nakłada się na siebie przy całościowej ocenie pacjenta. Koła naukowe na naszej uczelni pozwalają rozwijać się dodatkowo pod kątem naukowym. Koło prowadzone przez dr Katarzynę Szklener jest o tyle wyjątkowe, że łączy zarówno kwestię praktyczną, jak i naukową. Możemy towarzyszyć doktor podczas wykonywania jej szpitalnych obowiązków, ponadto mamy możliwość towarzyszenia w toku terapeutycznym konkretnego pacjenta – przychodzić na jego planowe wizyty, zbierać wywiad, badać i obserwować proces leczenia onkologicznego.

  • Na lubelskim UM działa aż 71 kół naukowych – tylko na Wydziale Lekarskim – czym się wyróżnia Wasze koło?

– Przede wszystkim tym, że jest bardzo młodym kołem – powstało w zeszłym roku. Mimo to, udało nam się już zgromadzić prawie 80 aktywnie działających członków. Mamy też już na koncie pierwsze publikacje naukowe, związane z tematyką onkologiczną. Uczestniczymy w konferencjach na szczeblu uczelnianym (na przykład Lublin International Medical Congress) i ogólnokrajowym. Jesteśmy przekonani, że praktyka kliniczna, w której możemy uczestniczyć, jest najmocniejszym atutem naszego koła.

  • Onkologia to dziedzina, która w zasadzie powinna zainteresować każdego lekarza – bo nowotwory, mówiąc kolokwialnie – są wszędzie. Czy działając w tym kole myślicie o specjalizacji onkologicznej?

– Lekarzy ze specjalizacją z onkologii klinicznej jest dość mało, a prognozy na następne lata przewidują, że będą coraz bardziej potrzebni. Jednak nie jest to najpopularniejszy wybór wśród absolwentów uczelni medycznych. Faktem jest, że każdy lekarz powinien mieć czujność onkologiczną i w odpowiednim momencie zareagować, czy zlecić dodatkowe badania. Bardzo dużą rolę odgrywają tutaj lekarze rodzinni, ponieważ do nich jako pierwszych zgłosi się pacjent. Lekarze powinni być również zorientowani w temacie badań profilaktycznych, ponieważ prewencja jest szczególnie ważna w kontekście chorób nowotworowych. Mamy nadzieję, że nasze koło dostarczy wszystkim studentom takiej wiedzy i skłoni do wyboru tej specjalizacji.

  • Omówmy najciekawsze tematy, którymi się zajmujecie w kole.

– Do naszych najważniejszych zajęć, poza pomocą w opiece nad pacjentami, należy poszerzanie wiedzy onkologicznej. Obecnym nurtem, który prężnie się rozwija, jest medycyna spersonalizowana. W ramach koła możemy obserwować odpowiedź pacjentów na leczenie terapią celowaną lub immunoterapią. Często wyniki takich terapii przewyższają znacznie oczekiwania lekarzy i pacjentów. Z drugiej jednak strony możemy poznać, jakie trudności związane są z tego typu leczeniem. Nasi studenci co chwilę uczestniczą w konferencjach naukowych, gdzie prezentują przypadki pacjentów z np. powikłaniami neurotoksycznymi, nietypowymi działaniami niepożądanymi leków albo też dzielą się sukcesami terapeutycznymi opisując, jak dobrze pacjent odpowiada na dane leczenie. Do obecnych tematów badań i prac należy dodać ocenę wpływu pandemii na proces leczenia onkologicznego, aspekt zdrowia psychicznego pacjentów onkologicznych, a także ocenę efektywności immunoterapii wśród pacjentów.

  • A co „działacze w kole” mają w planach?

– Oczywiście chcemy się dalej rozwijać: naukowo – poprzez dalszy rozwój wiedzy i zainteresowań, tworzenie projektów badawczych i publikacji oraz udział w konferencjach; praktycznie – działając w procesie leczenia pacjentów, a także społecznie – poprzez inicjatywę „Okno w onko”. Jest to projekt skierowany do osób w różnych grupach wiekowych na terenie województwa lubelskiego, który ma na celu zwiększenie społecznej świadomości na temat profilaktyki onkologicznej i niespecyficznej symptomatyki początku choroby nowotworowej. Liczymy też, że uda nam się zrealizować zaproszenie i wyjechać w te wakacje na praktyki do hospicjum paliatywnego lub do laboratorium genetycznego.