Połączą dwa lubelskie szpitale

Jest zgoda na połączenie dwóch lubelskich szpitali podległych marszałkowi województwa: placówki przy al. Kraśnickiej z im. Jana Bożego. Główny argument to ekonomia.

Projektem uchwały w tej sprawie zajmowali się radni sejmiku województwa na listopadowej sesji. PSL próbował zdjąć go z porządku obrad i odłożyć dyskusję na ten temat o kilka miesięcy, ale wniosek został odrzucony.

Za połączeniem Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie głosowało 22 radnych, przeciwko było 3.

Do rzeczywistego połączenia obu placówek ma dojść w ciągu sześciu miesięcy. To czas na ustalenie szczegółów łączenia pracowni, poradni i oddziałów. Szpital przy al. Kraśnickiej będzie placówką wiodącą.

Jakie mają być plusy połączenia dwóch lubelskich szpitali? Ograniczenie zadłużenia obu placówek, obniżenie kosztów związanych z odsetkami i prowizjami od dotychczasowych kredytów i pożyczek, zwiększenie kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

(oprac. jkg)