Pokrzywkę można skutecznie leczyć

– 1 października 2021 r. po raz siód­my będziemy obchodzić Mię­dzy­narodowy Dzień Pokrzywki (Urticaria Day, UDAY 2021), którego obchody stanowią okazję do zwiększenia świadomości na temat pokrzywki wśród pacjentów, ich rodzin, lekarzy, a także całego społeczeństwa – mówi prof. Dorota Krasowska, kierownik Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej UM i SPSK1 w Lublinie.

Przy klinice funkcjonuje Poradnia Dermatologiczna – Pokrzywkowa, która jest zrzeszona w międzynarodowej sieci specjalistycznych Centrów Pokrzywkowych tzw. UCARE (Urti­caria Centers of Reference and Ex­ce­llence) oraz sieci GA2LEN (Global Allergy and Asthma European Network), działającej pod przewodnictwem prof. Marcusa Maurera z Uniwersytetu Charite w Berlinie.

– Od 2017 roku lubelska poradnia jest certyfikowanym ośrodkiem diagnostyki i leczenia pokrzywki przewlekłej i otaczamy profesjonalną opieką pacjentów z naszego regionu – wyjaśnia prof. Dorota Krasowska.

Przewlekła pokrzywka dotyka niemal 1 proc. populacji i stanowi wyzwanie zarówno diagnostyczne, jak i terapeutyczne dla lekarza prowadzącego, a dla pacjentów jest ogromnym problemem życiowym, który w znaczący sposób obniża jakość życia i powoduje absencje chorobowe. Pokrzywka to przewlekła choroba, która wymaga przeprowadzenia specjalistycznej diagnostyki i leczenia w ośrodku do tego przygotowanym.

– Szczególnie trudna jest sytuacja pacjentów z pokrzywką przewlekłą, zwłaszcza tzw. spontaniczną – mówi prof. Joanna Bartosińska z Kliniki Der­matologii. – W takim przypadku nie ma możliwości określenia, co jest przyczyną choroby, a pacjenci mają wyjątkowo uciążliwe, niejednokrotnie trwające wiele lat objawy. Świąd skóry i bąble pokrzywkowe pojawiają się nagle, często na odkrytych obszarach skóry, np. na twarzy. Jedynie prawidłowo przeprowadzone postępowanie diagnostyczne i wczesne wdrożenie odpowiedniego leczenia pozwalają na ustąpienie towarzyszących pokrzywce objawów i uzyskanie remisji choroby.

Pokrzywka przewlekła jest rozpoznawana, kiedy objawy trwają przez okres minimum 6 tygodni. – Mogą pojawić się u pacjentów w każdym wieku, często u młodych, czynnych zawodowo i społecznie osób, wpływając bardzo negatywnie na jakość ich życia (pokrzywka może być przyczyną depresji).

– Warto dodać, że obecności świądu oraz bąbli pokrzywkowych towarzyszyć może obrzęk naczynioruchowy, który w ciężkich przypadkach, zwłaszcza gdy powstaje masywny obrzęk okolic gardła i krtani, stanowi zagrożenie życia – wyjaśnia prof. Bartosińska.

W lubelskiej klinice prowadzona jest specjalistyczna diagnostyka i leczenie chorych z pokrzywką przewlekłą oraz badania naukowe w tym obszarze. Pacjenci mają dostęp do terapii biologicznych w przypadku stwierdzonej nieskuteczności leków przeciwhistaminowych. Program lekowy NFZ jest dostępny dla chorych od stycznia 2020 roku. – Pacjenci, którzy są objęci tym programem, zwykle już po pierwszej serii leczenia uzyskują remisję choroby – dodaje prof. Bartosińska. Dodatkowo w ramach badań klinicznych pacjenci mają dostęp do nowoczesnych leków biologicznych.

Specjalistyczna diagnostyka i leczenie przewlekłej pokrzywki prowadzone są w sposób ciągły w Poradni Dermatologicznej – Pokrzywkowej, oczywiście po uprzedniej rejestracji. Poradnia prowadzona jest przez wybitnych specjalistów prof. Joannę Bartosińską oraz adiunkta Bartłomieja Wawrzyckiego, który jest także alergologiem.

– Naszym celem jest przeprowadzanie diagnostyki pokrzywki zgodnie z aktualnymi standardami europejskimi, wdrażanie nowoczesnych metod terapeutycznych oraz wspieranie chorych i ich rodzin poprzez edukację i organizowanie akcji prozdrowotnych dotyczących pokrzywki. W myśl dewizy przyświecającej Międzynarodowemu Dniu Pokrzywki – „Never give up! You’re not alone!” zachęcamy wszystkich chorych, zmagających się z tą uciążliwą chorobą, do zgłaszania się do Poradni Dermatologicznej – Pokrzywkowej SPSK1 w Lublinie.

Anna Augustowska