Poezja jest w nas

Jak co miesiąc, w ostatni czwartek miesiąca w siedzibie Lubelskiej Izby Lekarskiej spotykają się lekarze seniorzy. Tak było też 25 listopada. Przy kawie i ciastkach nie tylko omawiano sprawy bieżące Komisji ds. Lekarzy Seniorów..

Elżbieta Kuszewska czytała wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. To już kolejne spotkanie seniorów z poezją.

– Sejm ustanowił patronów roku 2021. Uhonorowani zostali m.in.: Stanisław Lem, Cyprian Kamil Norwid, Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Różewicz. I dlatego sukcesywnie na naszych spotkaniach przypominamy ich twórczość i życie – mówiła Elżbieta Kuszewska.

aa