Plener i konkursy

Jak wrzesień, to plener

Komisja Kultury Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie zaprasza Koleżanki i Kolegów pasjonatów fotografii do udziału w VIII Ogólnopolskim Plenerze Fotograficznym Lekarzy w dniach 15‑20 września 2020 r. w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, organizowanym przy współudziale Naczelnej Rady Lekarskiej.

Zakwaterowanie: Dom Dziennikarza w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, ul. Małachowskiego 17 (pokoje 2‑osobowe z łazienką), trzy posiłki, wpisowe: 500 PLN od osoby.

Liczba miejsc 20. UWAGA: Liczy się kolejność zgłoszeń!

Zgłoszenia na plener (wraz z potwierdzeniem wpłaty – pdf, xero, skan) prosimy przesyłać drogą mailową lub faksem na adres: e‑mail: sekretariat@oil.lublin.pl do pani Kamili Chudaszek, tel. : 81 536 04 50, 81 536 04 50 faks: 81 536 04 70.

Wycofanie opłaty za plener związane z rezygnacją z imprezy, możliwe do dnia 31 sierpnia 2020 (włącznie). W związku z pandemią Covid‑19 możliwe jest również odwołanie pleneru na miesiąc przed planowanym terminem, tj. do 15 sierpnia 2020 r. O czym poinformujemy mailowo. Pieniądze zostaną wtedy zwrócone uczestnikom.

Wpłaty na konto: Lubelska Izba Lekarska 10 1020 3150 0000 3802 0003 2979 z dopiskiem „PLENER”.

Gośćmi pleneru będą Krzysztof Miller – absolwent Wydziału Operatorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Teatralnej i Telewizyjnej w Łodzi (1980 r.). Autor m.in. zdjęć do filmów fabularnych, dokumentalnych, a także Magdalena Wasiczek – absolwentka filologii ukraińskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Swoje zainteresowania artystyczne realizuje w obszarze fotografii przyrodniczej oraz makrofotografii, tworząc oryginalne obrazy świata przyrody.

Wernisaż wystawy poplenerowej odbędzie się w Galerii Sztuki Nieprofesjonalnej „U Lekarzy”, w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Lublinie, ul. Chmielna 4 w dniu 14 listopada 2020 r., tj. sobota, o godzinie 12.00. Tam też będzie można oglądać wystawę do 10.12.2020 r.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych po szczegóły dotyczące pleneru pod adres http://kultura.oil.lublin.pl/plener2020/

dh

X Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny
Lekarzy i Studentów Medycyny

Lubelska Izba Lekarska i Uniwersytet Medyczny w Lublinie we współpracy z Lubelskim Towarzystwem Fotograficznym i Związkiem Polskich Artystów Fotografików Okręg Lubelski ogłaszają X Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Lekarzy i Studentów Medycyny.

Honorowy patronat nad konkursem objęli prezes Naczelnej Izby Lekarskiej prof. Andrzej Matyja, prezes Lubelskiej Izby Lekarskiej Leszek Buk i rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. Andrzej Drop.

Nadsyłanie prac do 31 października 2020 r.

Rozstrzygnięcie konkursu do 22 listopada 2020 r.

Wernisaż z wręczeniem nagród 12 grudnia 2020 r.

Regulamin konkursu: http://kultura.oil.lublin.pl/konkurs‑2020/

i dodatkowe informacje na stronie:
http://kultura.oil.lublin.pl/category/konkurs‑fotograficzny/konkurs‑2020/

Lekarze piszą dla dzieci

 Komisja Kultury Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie ogłasza V Ogólnopolski Konkurs Poetycko‑Literacki „Lekarze Dzieciom”.

Patronat honorowy nad konkursem objęli prezes Naczelnej Izby Lekarskiej prof. Andrzej Matyja oraz prezes Lubelskiej Izby Lekarskiej dr Leszek Buk.

Patronat medialny – „Gazeta Lekarska”, Polskie Radio Lublin, Lubelski Lekarski Klub Literacki oraz miesięcznik Lubelskiej Izby Lekarskiej „Medicus”.

Nadsyłanie prac do 10.10.2020 r. Rozstrzygnięcie konkursu 25.11.2020 r. Wręczenie nagród laureatom 12.12.2020 r.

Regulamin konkursu na stronie Komisji Kultury LIL

Komunikat Komisji Kultury LIL

Wszystkie imprezy organizowane przez Komisję Kultury LIL do końca sierpnia są odwołane.

Bieżące informacje prosimy śledzić na stronach internetowych Izby.