Plany zrealizowane i plany na przyszłość

LUBLIN. XXXIX Okręgowy Zjazd Lekarzy

_MST4060 cmyk
_MST3995 cmyk
_MST3988 cmyk
_MST3986 cmyk
_MST3963 cmyk
_MST3944 cmyk
_MST3934 cmyk
_MST3924 cmyk
_MST3914 cmyk

Sprawnie i dynamicznie przebiegły obrady tegorocznego – już XXXIX – Okręgowego Zjazdu Lekarzy, który odbył się 30 marca br. w gościnnych salach Centrum Konferencyjno-Wystawienniczego „Etiuda” przy ul. Nałęczowskiej.
W obradach uczestniczyło 66 proc. uprawnionych do głosowania delegatów, czyli 104 osoby spośród 158 wszystkich delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej.
W czasie pierwszej części zjazdu, po powitalnych wystąpieniach gości, m.in. rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. Andrzeja Dropa, tradycyjnie odbyła się wzruszająca i zawsze bardzo podniosła ceremonia uhonorowania lekarzy, którzy w szczególny sposób wyróżniają się swoją postawą, zaangażowaniem i wysoką etyką zawodową stając się wzorem dla innych.
Laurem Medycznym nagrodzono toksykologa Zdzisława Brzeskiego i chirurga Jana Biniędę – obaj panowie zostali uhonorowani Diamentowym Laurem w uznaniu za ponad 40-letnią pracę w zawodzie. Laur to szczególna nagroda, przyznawana tylko lekarzom i co najbardziej istotne – tylko na wniosek
innych lekarzy. Natomiast Medalem Lubelskiej Izby Lekarskiej, który jest szczególnym wyrazem uznania za zasługi w dziedzinie kształtowania wzorców osobowych i postaw moralnych, została uhonorowana Franciszka Barwińska-Altmajer, lekarz dentysta (sylwetki wszystkich nagrodzonych prezentujemy na kolejnych stronach). Zwieńczeniem tej podniosłej ceremonii, której przewodniczył prof. Jerzy Kowalczyk, był koncert chóru Continuum, który zaśpiewał (a z nim cała sala) m.in. „Dwa serduszka”, piosenkę z głośnego filmu Pawła Pawlikowskiego pt. „Zimna wojna”.

W części roboczej, którą poprowadził Janusz Dubejko, wysłuchano prezesa LIL Leszka Buka, który przedstawił sprawozdanie z ubiegłorocznej działalności Okręgowej Rady Lekarskiej a także zarysował plany na przyszłość. – Podpisanie umowy z firmą Lex Secure w zakresie opieki prawnej dla wszystkich członków LIL a także z firmą Wolters Kluwer, która pozwala na dostęp do serwisu „Lex Ochrona Zdrowia – on-line” to rewolucyjny program, który cieszy się Państwa zainteresowaniem. Mamy kilka tysięcy wejść – to działa – podkreślał
prezes Buk. Zapowiedział też zmiany w komunikacji elektronicznej, w najbliższym czasie ruszy platforma dyskusyjna tylko dla lekarzy, Izba będzie miała profil na Facebooku, fanpage i newsletter.

Następnie wysłuchano sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej – w analizie finansów za ub. rok wykazano nadwyżkę przychodów nad kosztami w wysokości ponad 702 tys. zł. Skarbnik ORL Barbara Hasiec przedstawiła sprawozdanie finansowe LIL za miniony rok, które zostało przyjęte przez obradujących delegatów. Jednogłośnie uchwalono też budżet na 2019 rok (szczegóły są dostępne na stronie internetowej www.oil.lublin.pl a także w kwietniowym Medicusie).

Rzecznik odpowiedzialności zawodowej Jacek Niezabitowski podkreślił narastającą lawinowo ilość spraw, jakie trafiają do jego biura. – Wielu z nich mogłoby nie być – zaznaczył. W minionym roku do biura rzecznika wpłynęło 121 spraw (najwięcej na nieetyczne zachowanie lekarzy).
Tomasz Hasiec, przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego LIL, poinformował, że w 2018 roku wpłynęło 35 spraw (o ukaranie 15 i 20 zażaleń). 14 spraw zakończono prawomocnym wyrokiem.
Odbyły się też wybory uzupełniające na zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej na okres VIII kadencji 2018-2022. Wybrani zostali: Piotr Dziduch i Przemysław Wójcicki. W wyborach, także uzupełniających, na członków Okręgowego Sądu Lekarskiego wybrano na VIII kadencję 2018-2022: Iwonę Beń-Skowronek i Witolda Iżowskiego.
Na zakończenie obrad podjęto decyzję o uchwaleniu dwóch apeli – ich treść zamieszczamy poniżej.
Szczegółowe sprawozdania z działalności ORL w 2018 roku prezentowaliśmy w Medicusie z kwietnia br. www.medicus-test.oil..ublin.pl
Anna Augustowska