Piknik Strzelecki

29 września odbył się kolejny Piknik Strzelecki dla Lekarzy i ich Rodzin współorganizowany przez Lubelską Izbę Lekarską. W szranki stanęła rekordowa liczba uczestników – 91 osób, w kategoriach: zawodniczej, powszechnej i juniorskiej (młodzież w wieku 8-15 lat). Dodając osoby towarzyszące mieliśmy ponad setkę uczestników.
Fot. Grzegorz Pietras