Pierwsze obrady nowej ORL – 20 kwietnia 2022 r.

Okręgowa Rada Lekarska IX kadencji, w nowym, wybranym w marcu składzie, po raz pierwszy spotkała się na posiedzeniu 20 kwietnia br. W obradach wzięło udział 34 lekarzy i lekarzy dentystów, co stanowiło 89 proc. wszystkich członków rady (ORL liczy 38 osób).

Frekwencja pozwoliła na podjęcie istotnych decyzji i przeprowadzenie wyborów.

Na początku podjęto uchwałę w sprawie ustalenia liczby członków Prezydium ORL. Po raz pierwszy zdecydowano, że zasiądzie w nim 9 osób, w tym 4 wiceprezesów, a skarbnik i sekretarz będą mieć zastępców.

Skład Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie:

 

Prezes – Leszek Buk,
specjalista radiolog

Wiceprezesi:

Monika Bojarska‑Łoś,
specjalista chorób wewnętrznych i diabetolog

Grzegorz Pietras,
specjalista ginekolog położnik

Wioletta Szafrańska-Kocuń,
specjalista ginekolog położnik, medycyna rodzinna

Dariusz Samborski,
specjalista stomatologii zachowawczej z endodoncją

 

Skarbnik – Barbara Hasiec,
specjalista w zakresie pediatrii
i chorób zakaźnych

Z‑ca Skarbnika – Jakub Kosikowski,
rezydent na onkologii

 

Sekretarz – Jacek Szkutnik,
specjalista stomatologii ogólnej i protetyki

Z‑ca Sekretarza – Piotr Barszczewski,
specjalista chorób wewnętrznych

 

Przewodniczący Delegatur LIL:

Chełm – Wiesław Godzisz,
chirurg urolog

Biała Podlaska – Andrzej Barszczewski,
specjalista ginekolog położnik

Zamość – Maciej Jedliński,
specjalista chirurg naczyniowy

Podjęto uchwałę w sprawie Komisji Problemowych, które będą działać w czasie obecnej kadencji. Zdecydowano, że tak, jak poprzednio, będzie 11 komisji i wybrano ich przewodniczących:

 • Komisja Kształcenia – Monika Bojarska‑Łoś
 • Komisja Socjalno-Bytowa – Grzegorz Pietras
 • Komisja ds. Etyki – Janusz Dubejko
 • Komisja ds. Konkursów – Piotr Barszczewski
 • Komisja ds. Wykonywania Zawodu – Barbara Hasiec
 • Komisja Stomatologiczna – Agnieszka Surdyka
 • Komisja ds. Lekarzy Seniorów – Elżbieta Kuszewska
 • Komisja Rekreacji i Sportu – Jakub Kosikowski
 • Komisja Kultury – Dariusz Hankiewicz
 • Komisja Młodych Lekarzy – Michał Konopelko
 • Komisja ds. Lecznictwa Otwartego – Wioletta Szafrańska‑Kocuń

Nie wybrano rzecznika praw lekarza. Jeśli będzie taka konieczność odbędzie się to w innym terminie.

Psychiatra Marek Domański został ponownie wybrany na stanowisko Mediatora,

natomiast psychiatra Justyna Morylowska‑Topolska została Pełnomocnikiem ds. zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów.

Na zakończenie podano daty najbliższych posiedzeń ORL: 18 maja i 8 czerwca.

Anna Augustowska