Pandemia sobie – a my robimy swoje

Mimo obostrzeń sanitarnych, związanych z trwającą od kilku miesięcy pandemią (m.in. konieczność noszenia maseczek, pomiar temperatury ciała przed wejściem na teren budynku, dezynfekcja rąk), Lubelska Izba Lekarska nie zawiesiła swojej działalności nawet na jeden dzień. Działały wszystkie jednostki organizacyjne samorządu lekarskiego i na bieżąco wykonywano wynikające z prawa zadania i obowiązki.

Regularnie, chociaż z mniejszą częstotliwością, obradowało Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej, a jego uczestnicy dzięki Internetowi mogli spotykać się i obradować bez konieczności stawiania się przy ul. Chmielnej.

aa