Pamięci prof. Lucjana Kurylcio

Uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy ku czci śp. prof. Lucjana Kurylcio w 10. rocznicę jego śmierci odbyła się 30 marca.

Prof. Kurylcio był twórcą uniwersyteckiej chirurgii onkologicznej. Takiego określenia w pożegnaniu profesora, opublikowanym po jego śmierci w 2013 r. na łamach „Alma Mater”, użył obecny kierownik Kliniki Chirurgii Onkologicznej, prof. Wojciech Pol­kowski.

„Z głębokim przekonaniem nazywamy go twórcą uniwersyteckiej chirurgii onkologicznej na Lubelszczyźnie. Był założycielem i pierwszym kierownikiem Kliniki Chirurgii Onkologicznej. Kierował nią przez siedemnaście lat, a potem, już jako emerytowany profesor chirurgii, z troską czuwał nad jej dalszym rozwojem, w kształcie i wymiarze, które sobie wymarzył, i które były realizowane przez jego wychowanków i współpracowników”.

W dalszych fragmentach wspomnień prof. Polkowskiego czytamy:

„Prof. Lucjan Kurylcio w roku 1985 objął stanowisko ordynatora, a następnie kierownika Kliniki Chirurgii Onkologicznej Akademii Medycznej, w Specjalistycznym Szpitalu Onkologicznym, późniejszym Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. W tym czasie był prodziekanem Wydziału Lekarskiego, członkiem Senatu oraz Komisji ds. Restrukturyzacji Akademii Medycznej w Lublinie.

W roku 1990 prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał mu tytuł profesora. Ewenementem było złożenie przez niego w roku 1991, już jako profesora, centralnego egzaminu specjalizacyjnego w dziedzinie chirurgii onkologicznej. W dalszym ciągu pracował naukowo publikując prace na temat leczenia popromiennych przetok odbytniczo‑pęcherzowych, rekonstrukcji dróg łzowych, spływu chłonnego do węzła wartowniczego w raku piersi i czerniaku skóry.

W roku 1987 zorganizował w Lublinie Zjazd Sekcji Chirurgii Onkologicznej Towarzystwa Chirurgów Polskich, którego tematem wiodącym były przerzuty do węzłów chłonnych. W latach dziewięćdziesiątych minionego wieku, wdrożył do praktyki klinicznej leczenie oszczędzające oraz rekonstrukcyjne u chorych na raka piersi. Był promotorem nadania godności doktora honoris causa AM w Lublinie prof. Zbigniewowi Paplińskiemu, co odbyło się w 1993 r.

W roku 2001 kierowana przez niego Klinika Chirurgii Onkologicznej z Oddziałem Chemioterapii przeniosła się do SPSK nr 1 przy ul. Staszica.

Profesor Lucjan Kurylcio był kierownikiem specjalizacji 15 chirurgów, promotorem siedmiu doktoratów i opiekunem jednej rozprawy habilitacyjnej. Jego wychowankowie i współpracownicy są dzisiaj ordynatorami oddziałów chirurgii onkologicznej w naszym regionie. Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej w uznaniu jego zasług nadało mu godność Członka Honorowego, którą przyjął z rąk swojego przyjaciela prof. Andrzeja Kułakowskiego w roku 2009”.

Po śmierci profesora Lucjana Kurylcio w 2013 roku, uroczyście odsłonięto pamiątkową tablicę na jego cześć w budynku ówcześnie zajmowanym przez Klinikę Chirurgii Onkologicznej przy ul. Staszica 11. Z uwagi na relokację kliniki do nowej siedziby przy ul. Radziwiłłowskiej, w 10. rocznicę śmierci profesora, która miała miejsce 16 marca br., podjęto decyzję o przeniesieniu tablicy i jej ponownym odsłonięciu, co nastąpiło 30 marca o godz. 13 w obecności m.in. biskupa Mieczysława Cisły, rektora UM prof. Wojciecha Załuski, dyrektor SPSK 1 Beaty Gawelskiej, prof. Wojciecha Polkowskiego, i dra hab. Andrzeja Kurylcio.

Opr. aa