Pamięci ks. Stanisława Mysakowskiego

Lubelski Oddział Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich zorganizował w dniu 23 lipca br. pielgrzymkę do krzyża Błogosławionego Księdza Stanisława Mysakowskiego w lesie Rudki koło Krężnicy Jarej.

Ks. Stanisław Mysakowski, gorliwy kapłan, zaangażowany w pracę na rzecz ubogich zginął w niemieckim obozie śmierci w Dachau w 1942 r. Znalazł się w gronie 108 męczenników II wojny światowej, beatyfikowanych przez Jana Pawła II w 1999 roku. Był bratem Heleny Mysakowskiej, ftyzjatry, profesor naszej Alma Mater, zasłużonej nie tylko w pracy naukowo‑dydaktycznej, ale też w działalności profilaktyczno‑leczniczej w zwalczaniu gruźlicy w naszym regionie.

Niektórzy uczestnicy pielgrzymki pamiętają Panią Profesor z wykładów. W pielgrzymce uczestniczyło 12 osób, średnia wieku 60+. Pomimo 32‑stopniowego upału dzielnie znieśliśmy wędrówkę szlakiem ks. Mysakowskiego przez piękny bór sosnowy. Pod krzyżem, w miejscu, gdzie stał dom rekolekcyjny spalony przez Niemców, odmówiliśmy modlitwę do 108 Męczenników i wysłuchaliśmy wspomnienia o ks. Stanisławie Mysakowskim i o prof. Helenie Mysakowskiej.

Pielgrzymkę zakończyliśmy w pizzerii „Al Lago” w Zem­borzycach, prowadzonej przez wspólnotę bezdomnych „Emaus” z Krężnicy Jarej.

Tadeusz Młynarczyk

PS Katolickie Zrzeszenie Lekarzy Polskich działa od 30 lat.

Kontakt dla osób zainteresowanych:
strona internetowa – kslp.pl lub dsz.lublin.pl
e‑mail: lublin@kslp.pl