Pacjent w Sofii – chirurdzy w Lublinie

Dzięki systemowi rozszerzonej rzeczywistości (ang. augumented reality), który łączy świat komputerowy ze światem rzeczywistym, lekarze z Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie, 8 czerwca br., nie ruszając się z kliniki przy ul. Staszica mogli nadzorować przebieg a nawet „przeprowadzać” jeden z najbardziej innowacyjnych zabiegów dostępnych współczesnej technologii.

To pierwszy taki zabieg w Polsce i jeden z pierwszych na świecie.

Operacja usunięcia tętniaka aorty brzusznej u 61‑letniego pacjenta, który był już po kilku operacjach naczyniowych i teraz czekał na usunięcie tętniaka aorty brzusznej o średnicy 5,5 cm, odbyła się w szpitalu w Sofii (1400 km od Lublina). – Jej przebieg w Lublinie nadzorowali specjaliści naczyniowcy z lubelskiej kliniki – szef kliniki prof. Tomasz Zubilewicz i dr hab. n. medMarek Iłżecki – mający dostęp w czasie rzeczywistym do obrazu aorty w technologii 3D – wyjaśnia rzeczniczka szpitala Anna Guzowska. – Na miejscu w Sofii byli dwaj lekarze z naszej kliniki: dr n. med. Adam Skwarzyński i dr n. med. Grzegorz Borowski.

 

– Obraz w postaci prawdziwie trójwymiarowego hologramu powstaje na podstawie wykonanego w okresie przedoperacyjnym badania angiografii tomografii komputerowej. W tym przypadku jest to rekonstrukcja aorty wraz z elementami kostnymi. Obraz przetwarzany jest przez specjalne oprogramowanie i widoczny dla chirurga po założeniu gogli (HoloLens Microsoft) – wyjaśnia prof. Zubilewicz, którego zespół podobny zabieg – jeden z najbardziej innowacyjnych, wykorzystujących najnowsze technologie obrazowania w zakresie operacji tętniaków aorty brzusznej – przeprowadził w Lublinie pod koniec kwietnia br. (więcej na ten temat pisaliśmy w wydaniu Medicusa 6/7 2021).

Natomiast 8 czerwca br. odbył się drugi zabieg, wykorzystujący najnowsze technologie obrazowania w chirurgii naczyniowej, tym razem w odsłonie międzynarodowej – lekarze obecni w szpitalu w Sofii byli w kontakcie z lekarzami z Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii i w ten sposób załoga w Lublinie współuczestniczyła w operacji. Było to możliwe za sprawą gogli i obrazu, który umożliwił im, na odległość, realny wgląd w ciało pacjenta za pomocą hologramu.

 

 

Wizualizacja w 3D oraz skomplikowane i zaawansowane metody obrazowania pozwalają lekarzom zobaczyć to, co sobie mogli tylko wyobrazić. – Jesteśmy w stanie obejść dookoła wielowymiarowy obraz, dotykając każdej części ciała ludzkiego. Ta technologia wyznaczy zupełnie nowe kierunki, jeżeli chodzi o wizualizację możliwości obrazowania tego, co chcemy zobaczyć w ciele ludzkim, wykonując zabiegi – wyjaśniali lekarze.

Operacje z użyciem gogli wyświetlających hologramy to zdecydowanie przyszłość w medycynie. – Ten sprzęt można wykorzystywać także w innych dziedzinach medycyny, tam, gdzie jest potrzebna duża precyzja np. w laryngologii, chirurgii ogólnej, neurochirurgii czy onkologii. Myślę, że w najbliższych latach ta technologia będzie się rozwijała – przewiduje prof. Zubilewicz.

 

aa