Owocne obrady wyjazdowe

Komisja ds. Lecznictwa Otwartego w dniach 19‑20 listopada spotkała się w Suścu na wyjazdowym posiedzeniu, które połączono ze szkoleniem z technik radzenia sobie z wypaleniem zawodowym.

– W czasie spotkania omówiliśmy prace naszej komisji w latach 2018‑2021. Najbardziej intensywnym rokiem pracy był rok 2019, kiedy zorganizowaliśmy 5 spotkań otwartych: na temat funkcjonowania SOR‑ów; o współpracy lekarzy POZ i AOS; odbyło się spotkanie lekarzy lecznictwa otwartego z dyrektorami szpitali; mówiliśmy też o rehabilitacji i na koniec o lecznictwie uzdrowiskowym – podsumowuje przewodnicząca komisji Wioletta Szafrańska‑Kocuń.

W 2020 roku udało się zrealizować tylko jedno spotkanie, 13 lutego rozmawiano na temat opieki paliatywnej. Pandemia i związane z nią restrykcje uniemożliwiły dalszą organizację spotkań otwartych.

W czasie listopadowego spotkania, po długiej dyskusji komisja opracowała tematy dalszych spotkań: Zakłady Opiekuńczo‑Lecznicze – zasady funkcjonowania, kierowania; Niebieska Karta – szkolenie z zakładania karty przy udziale przedstawiciela MOPR‑u; dokumentacja elektroniczna, EDM, zasady komunikacji elektronicznej między lekarzami, obowiązujące przepisy a rzeczywistość i spotkania lekarzy AOS z lekarzami POZ w poszczególnych zakresach (gastrolodzy, neurolodzy, psychiatrzy, urolodzy, okuliści, kardiolodzy, dermatolodzy) i inni, jeżeli będą zgłaszane takie potrzeby.

– Podjęliśmy decyzję o transmisji spotkań on‑line i możliwości zadawania pytań w ich czasie. Poza tym w związku z narastającymi problemami komunikacji między lekarzami dyskutowaliśmy na temat wykorzystania Izby Lekarskiej do pośrednictwa w zakresie przekazywania zapytań e‑mailowych między nami (bez ujawniania danych adresowych) – relacjonuje Szafrańska‑Kocuń.

Jeżeli chcesz, żeby komisja podjęła jakiś temat napisz do nas na adres: kdslo@oil.lublin.pl lub komisja.ds.lecznictwa.otwartego@oil.lublin.pl.

Czekamy na nowe tematy.

Wioletta Szafrańska‑Kocuń
przewodnicząca Komisji ds. Lecznictwa Otwartego