Otrzymali, bo wszystko zdali

W siedzibie Lubelskiej Izby Lekarskiej wre praca mimo pandemii. Jesienią młodzi lekarze i lekarze dentyści, którzy odbyli roczny staż podyplomowy i złożyli LEK, najpierw składali odpowiednie dokumenty o przyznanie im prawa wykonywania zawodu, a w ostatnich tygodniach odbierali już dokumenty będące przepustką do zawodu. Po prawo wykonywania zawodu – dla lekarzy, którzy złożyli wnioski W‑2 o przyznanie PWZ po odbytym stażu podyplomowym i złożonym LEK‑u – zgłosiło się ponad 300 osób. Związane z tą procedurą czynności odbywały się z zachowaniem koniecznych zasad reżimu sanitarnego.