Osocze bardzo potrzebne!

Osoby z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS‑CoV‑2, które przechorowały COVID‑19 i zostały uznane za wyleczone oraz osoby, które przebyły bezobjawowe zakażenie mogą oddać swoje osocze, które jest pobierane w RCKiK w Lublinie i jego oddziałach terenowych w: Zamościu, Chełmie i Białej Podlaskiej.

Jednorazowo pobierane jest około 600 ml osocza. Pierwsze trzy oddania osocza ozdrowieńczego mogą być w odstępach 1 tygodnia. Potencjalni dawcy proszeni są o kontakt telefoniczny lub mailowy, co pozwoli dokonać wstępnej oceny braku przeciwwskazań do oddania osocza oraz ustalić termin i miejsce pobrania.

RCKiK Lublin
e‑mail:  ozdrowiency@rckik.lublin.pl
tel.: 535‑612‑456, 535‑612‑456

aa