Osobiście lub korespondencyjnie

Przez całe wakacje – do 31 sierpnia – wydawano prawo wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego. Stosowny wniosek – W‑1 – o przyznanie prawa wykonywania zawodu absolwenci UM mogli składać osobiście w siedzibie LIL w Lublinie przy ul. Chmielnej 4, a także w siedzibach delegatur w Chełmie, Białej Podlaskiej i Zamościu lub drogą korespondencyjną. Wykaz niezbędnych dokumentów wraz z drukami wniosków oraz oświadczeń do pobrania zainteresowani znajdowali na stronie https://nowa.oil.lublin.pl/pages/pwz (Załatwianie Spraw – Prawo Wykonywania Zawodu – Opis Procedur)

Bez przerw działa System Monitorowania Kształcenia. Potwierdzanie tożsamości w SMK na podstawie zaświadczenia z dziekanatu i dowodu osobistego odbywa się codziennie w godzinach 8.00‑15.00 w siedzibie Lubelskiej Izby Lekarskiej pokój 306.

aa