Opieka i leczenie u św. Franciszka w Krasnymstawie

Dla osób, które nie wymagają hospitalizacji ale wymagają opieki. W Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie  17 kwietnia otwarto Zakład Opiekuńczo‑Leczniczy im. św. Franciszka.

Inwestycję realizowano od 2020 roku. W tym czasie rozbudowano istniejący budynek tzw. starego szpitala i przeprowadzono w nim generalny remont. W ten sposób powstały 42 miejsca dla pacjentów wymagających świadczeń opiekuńczo‑leczniczych i 8 miejsc dla pacjentów wentylowanych mechanicznie. W ramach inwestycji, której koszt wyniósł blisko 14 milionów złotych wybudowano łącznik, którym z ZOL‑u można dotrzeć do głównego budynku szpitala.

Krasnostawski szpital zabezpiecza opiekę zdrowotną głównie dla mieszkańców gmin i miast powiatu krasnostawskiego, w którym mieszka najwięcej osób po 80. roku życia w województwie lubelskim a według danych GUS pod tym względem powiat krasnostawski zajmuje szóste miejsce w kraju.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy usytuowany jest w rozbudowanym i wyremontowanym budynku „Starego Szpitala” św. Franciszka, który wybudowano w latach 1861-1864, ze składek ziemian powiatu krasnostawskiego, na gruntach zakonu augustianów, na tak zwanym Nowym Mieście. ZOL zlokalizowany jest w dogodnym  położeniu komunikacyjnym otoczony zielenią, co zapewnia  spokój oraz wypoczynek dla pacjentów. Budynek Zakładu wraz z łącznikiem nie posiada barier architektonicznych, co gwarantuje swobodne poruszanie się oraz łatwy dostęp do wszystkich pomieszczeń zlokalizowanych na terenie budynku głównego szpitala oraz ZOL. Zastosowane rozwiązanie architektoniczne dotyczące połączenia budynków podwyższa bezpieczeństwo hospitalizowanych pacjentów, zabezpiecza bezpośredni dostęp do zaplecza diagnostycznego i konsultacyjnego. Umożliwia osobom przebywającym w szpitalu swobodne przemieszczanie się i bezpośredni dostęp do oddziałów szpitalnych i kaplicy, ułatwia transport wewnętrzny. Zastosowane rozwiązanie architektoniczne wyposażyło budynek główny szpitala w dodatkową klatkę schodową wraz z windą, która nie tylko podwyższyła jakość i bezpieczeństwo komunikacyjne lecz również podwyższyła bezpieczeństwo pożarowe.

 (oprac. jkg)