Oko cukrzyka u okulisty

II edycja kursu specjalistycznego dla okulistów, organizowana przez Europejską Szkołę Zaawansowanych Studiów Okulistycznych (ESASO), odbyła się w Lublinie. Spotkanie zorganizowała Europejska Szkoła Zaawansowanych Studiów w Dziedzinie Okulistyki.

Głównym tematem kursu było leczenie pacjentów z cukrzycą, u których często dochodzi do cukrzycowego obrzęku plamki. Jedną z najnowszych terapii w leczeniu tego schorzenia są implanty sterydowe, podawane do ciała szklistego oka. W zajęciach, które odbywały się w Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, uczestniczyło 20 lekarzy. W trakcie 2dniowych, intensywnych kursów, odbyło się 9 modułów szkoleniowych, z czego dwa miały charakter praktyczny.

Szkolenia prowadzili specjaliści z Kliniki Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, m.in. szef kliniki prof. Robert Rejdak i prof. Anna MatysikWoźniak; Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie i kliniki okulistycznej we Włoszech: dr Enrico Borrellidr Daniela Bachaterini.

Lubelska filia Europejskiej Szkoły Zaawansowanych Studiów w Dziedzinie Okulistyki to wspólna inicjatywa Uniwersytetu Medycznego i ośrodka w Szwajcarii.

aa