Ograniczenia w pracy biura LIL

Od 16 marca br. sekretariat biura Lubelskiej Izby Lekarskiej czynny jest w godz. 10.00‑15.00

Prosimy, aby w najbliższym czasie kontaktować się z sekretariatem biura LIL telefonicznie pod numerem 81 536 04 51 oraz w formie korespondencyjnej (tradycyjnej lub mailowej na adres: sekretariat@oil.lublin.pl

Z pozostałymi działami biura LIL prosimy kontaktować się telefonicznie oraz w formie korespondencyjnej – numery telefonów i adresy poczty elektronicznej zamieszczone są na stronie LIL oraz w Medicusie (na ostatniej stronie).

Adresy do korespondencji i telefony biura LIL oraz delegatur

Przywrócenie normalnego działania biura zostanie ogłoszone na www.oil.lublin.pl.

Leszek Kubicz dyrektor biura LIL