Oddamy Ci 70 proc. składki

 

Lubelska Izba Lekarska zwróci lekarzom część składki ubezpieczeniowej z tytułu odpowiedzialności cywilnej niezależnie od tego, jakiego wybiorą ubezpieczyciela. Ale tylko tym, którzy regularnie opłacają składki członkowskie i nie zalegają z ich spłatą.

W grudniu ub. roku Okręgowa Rada Lekarska podjęła decyzję o dofinansowaniu ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej na rok 2016 poprzez zwrot części składki ubezpieczeniowej. Dofinansowanie obejmuje zarówno obowiązkowe ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia przez lekarzy i lekarzy dentystów praktyki zawodowej, jak i dobrowolne ubezpieczenia OC lekarzy nieprowadzących działalności gospodarczej.

Każdy lekarz i lekarz dentysta ma prawo ubiegać się o zwrot składki na ubezpieczenia obowiązkowe w wysokości 70 proc. kwoty wynikającej ze stawek wynegocjowanych przez LIL w ramach umowy w tym zakresie ze STU Ergo Hestia SA, a zróżnicowanych według trzech grup ryzyka:

–   w I grupie ryzyka: składka ubezpieczenia w wysokości 100 złotych – należny zwrot: 70 zł/rok,

–   w II grupie ryzyka: składka ubezpieczenia w wysokości 200 złotych – należny zwrot: 140 zł/rok,

–   w III grupie ryzyka: składka ubezpieczenia w wysokości 400 złotych – należny zwrot: 280 zł/rok.

Wysokość kwoty zwrotu składki na ubezpieczenia dobrowolne będzie odpowiadać wysokości kwoty zwrotu dla ubezpieczeń obowiązkowych:

–   w I grupie ryzyka – 70 zł/rok,

–   w II grupie ryzyka – 140 zł/rok,

–   w III grupie ryzyka – 280 zł/rok.

Prawo do zwrotu posiadają lekarze niezależnie od wyboru ubezpieczyciela, ale tylko według zasad i do wysokości stawek zwrotu opisanych powyżej.

Ze zwrotu można skorzystać tylko w ramach jednego rodzaju ubezpieczenia i tylko z jednego tytułu ubezpieczeniowego, obejmującego w sumie okres nie dłuższy niż 12 miesięcy 2016 r., niezależnie od liczby i rodzajów posiadanych ubezpieczeń.

Warunkiem otrzymania zwrotu jest: opłacenie w całości składki za ubezpieczenie, brak zaległości w opłacaniu składek członkowskich na rzecz samorządu lekarskiego, złożenie odpowiedniego wniosku (dostępnego z witryny internetowej – www.oil.lublin.pl) wraz z dołączoną polisą ubezpieczeniową na rok 2016. W przypadku ubezpieczenia obowiązkowego zawartego przy udziale aplikacji na stronie www LIL zamiast polisy można dołączyć dowód wpłaty.         (ms)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *