Od 20 lat ratują kobiety

– Moim największym sukcesem w czasie 20 lat kierowania kliniką jest praca z grupą wspaniałych ludzi, świetnych, oddanych pacjentkom lekarzy – podkreśla prof. Jan Kotarski, podsumowując ostatnie dwie dekady działalności Kliniki Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii UM w Lublinie. 14 grudnia br. klinika świętuje jubileusz 20-lecia.

Klinika jest ośrodkiem III stopnia referencyjności w ginekologii oraz onkologii ginekologicznej i oferuje pełen zakres świadczeń zdrowotnych w zakresie schorzeń narządu płciowego kobiet.

– Ostatnie lata to czas wielu wręcz rewolucyjnych zmian w diagnostyce i leczeniu chorych, począwszy od wprowadzenia małoinwazyjnych technik chirurgicznych, dzięki którym pacjentki już na trzeci dzień mogą wrócić do domu, po nowoczesną aparaturę do diagnozy taką jak tomograf, rezonans magnetyczny czy PET – dodaje prof. Kotarski. Ogromną zasługą kliniki są działania profilaktyczne. Zorganizowano ośrodek badań profilaktycznych kobiet, m.in. z pracownią diagnostyki i patologii jajnika czy poradnią endometriozy, menopauzy. Od 2006 roku działa Wojewódzki Ośrodek
Koordynujący Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy (WOK).

Lekarze z kliniki prowadzą działalność naukową, skupiając się m.in. na badaniach molekularnych uwarunkowań nowotworów narządu płciowego, mechanizmach neoangiogenezy w nowotworach złośliwych narządu płciowego i immunoterapii nowotworów złośliwych oraz endometriozy narządu płciowego. Realizują też badania w oparciu o liczne granty KBN, działalność statutową, i biorą udział w pracy zespołów badawczych realizujących granty KBN.            aa