O rekanalizacji tętnic wieńcowych

Już po raz szósty w Klinice Kardiologii UM w Lublinie odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona zagadnieniu rekanalizacji przewlekle zamkniętych tętnic wieńcowych. W czasie konferencji zostały przeprowadzone zabiegi, których operatorami byli światowej sławy kardiolodzy z Japonii, Niemiec i Włoch: profesorowie Masahisa Yamane, Gerald S. Werner i Alfredo R. Galassi.