O opiece koordynowanej, czyli Wiosna e zdrowia

Dwa dni pełne merytorycznych wykładów i warsztatów, wyjątkowi prelegenci i sala wypełniona po brzegi do samego końca – tak można podsumować konferencję „Wiosna e‑zdrowia i koordynacji na Lubelszczyźnie”. Dwudniowe (15‑16 kwietnia) wydarzenie miało miejsce w Janowie Podlaskim, wzięło w nim udział ponad 200 osób. Omówiono najpilniejsze potrzeby medycyny rodzinnej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na opiekę koordynowaną.

Ideą wydarzenia było omówienie dynamicznych zmian zachodzących w medycynie rodzinnej i całej ochronie zdrowia, z naciskiem na rozwiązania cyfrowe oraz opiekę koordynowaną. Dotychczas ponad 1000 placówek zgłosiło gotowość do wdrożenia projektu i podpisało umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Niekwestionowanym liderem we wprowadzaniu tego przełomowego rozwiązania jest Lubelszczyzna, dlatego drugą edycję konferencji poświęcono w dużej mierze właśnie temu tematowi. Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych – Pracodawców zgromadził przedstawicieli placówek, mogących podzielić się obserwacjami z pierwszych miesięcy wdrożenia. Przybyli również lekarze, którzy dopiero rozważają podpisanie umowy z NFZ, aby pozyskać praktyczną wiedzę. „Wiosna e‑zdrowia i koordynacji” była polem do dyskusji nie tylko o opiece koordynowanej, ale wszystkich najważniejszych aspektach rozwoju medycyny rodzinnej w Polsce.

Wiosna e‑zdrowia

Organizatorzy poświęcili sporo uwagi cyfryzacji w ochronie zdrowia oraz analizie dostępnych narzędzi ułatwiających placówkom ucyfrowienie, nie zabrakło również wątków dotyczących cyberbezpieczeństwa. Mówił o tym m.in. Piotr Bisialski z NASK, który przedstawił zagrożenia czyhające na placówki POZ, wspomniał przy tym o dostępnych rozwiązaniach, mających na celu ochronę danych pacjentów. Poruszono kwestię zasad postępowania w zakresie właściwego pozyskiwania i przechowywania danych pacjentów. Mówili o tym przedstawiciele RS Jamano – podmiotu monitorującego wdrożenie „Kodeksu postępowania dotyczącego ochrony danych osobowych przetwarzanych w małych placówkach medycznych”, który jako pierwszy w Polsce został przygotowany przez Federację Porozumienie Zielonogórskie. Omówiono też dostępne systemy medyczne oraz rozwiązania ułatwiające placówkom medycznym zarządzanie procesem leczenia.

– Każdy, kto mnie zna wie, że rozwiązania cyfrowe w ochronie zdrowia są dla mnie ważne i staram się technicznymi nowinkami zarażać lekarzy należących do mojego związku. Będziemy realizować szkolenia z cyberbezpieczeństwa docelowo w każdej placówce POZ w Polsce – mówił Tomasz Zieliński, prezes Lubelskiego Związku Lekarzy Rodzinnych – Pracodawców, wiceprezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie.

Wiosna koordynacji

Opieka koordynowana w POZ zajęła istotne miejsce w czasie konferencji. Mówiła o niej prof. Agnieszka Mastalerz‑Migas, która poprowadziła też sesję warsztatową na temat diagnostyki, farmakoterapii i tworzenia zaleceń dla pacjentów diabetologicznych oraz kardiologicznych. W sesji udział wzięli również prof. Beata Matyjaszek‑Matuszek oraz prof. Tomasz Zapolski. Tak jak się spodziewano, sesja warsztatowa zgromadziła pełną salę zainteresowanych.

O korzyściach wynikających z opieki koordynowanej mówił uczestnikom Tomasz Zieliński, odpowiadając na najbardziej nurtujące pytania. Prezes lubelskiego związku poruszył też kwestię realizacji programu profilaktyki CHUK.

– Jestem szczęśliwy, że udało nam się zgromadzić tak wielu lekarzy z Lubelszczyzny, ale nie tylko, aby porozmawiać o rozwoju opieki nad pacjentem, a tym samym poprawie jakości leczenia w ramach POZ. Dobro pacjenta nie jest dla nas hasłem, ale realną wartością i razem chcemy do tego dążyć – podsumował Tomasz Zieliński dodając, że udało mu się zmienić podejście do opieki koordynowanej nieprzekonanych dotąd lekarzy, co pokazuje sens bezpośrednich spotkań i rozmów z praktykami.

Dwa dni wypełnione wiedzą i wymianą doświadczeń. Ponad 200 uczestników, niezliczona ilość zakulisowych rozmów. Jak zgodnie mówi Zarząd Lubelskiego Związku Lekarzy Rodzinnych – Pracodawców, sukces tej konferencji to ogromna liczba osób chętnych do podnoszenia swojej wiedzy o opiece koordynowanej. A to jakość i bezcenna wartość dla pacjenta.

Opr. aa