Nowy sprzęt – lepsza rehabilitacja

1. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie pozyskał, dzięki dotacji Ministerstwa Zdrowia, nowoczesny sprzęt do rehabilitacji onkologicznej, ogólnoustrojowej oraz neurologicznej. Sprzęt pozwala na przywracanie pacjentom możliwości samodzielnej egzystencji pomimo przebytych chorób i wypadków, poprawia ich stan zdrowia, w tym zdrowia psychicznego.

Wartość dofinansowania to blisko 2 mln zł.

Jednym z nich jest system egzoszkielet – to najnowocześniejsze przenośne urządzenie, zakładane na zewnątrz ciała w celu wzmocnienia siły mięśni pacjenta, sterowane przy pomocy tabletu. Wspomaga zainicjowany ruch lub ruch ten rozpoczyna samodzielnie, zastępując funkcje osłabionych lub całkowicie niewładnych mięśni, umożliwiając reedukację chodu. Zastosowanie egzoszkieletu u osób z porażeniem kończyn dolnych umożliwia ich pionizację, poprawia podstawowe funkcje układu oddechowego, układu krążenia, zapobiega zakrzepicy żylnej oraz osteoporozie, które w sposób nieunikniony towarzyszą paraplegii. Ważnym aspektem użycia egzoszkieletu jest pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne pacjenta.

Stół do pionizacji dynamicznej HOCOMA ERIGO PRO – zaawansowane urządzenie umożliwiające wczesną pionizację pacjenta z jednoczesną stymulacją fizjologicznego ruchu kroczenia, dzięki któremu przeciwdziała negatywnym skutkom długotrwałego leżenia. Zaletą terapii przy użyciu stołu ERIGO jest wczesne usprawnianie ruchowe kończyn u pacjentów z chorobami neurologicznymi np. po przebytym udarze mózgu. Korzystnie wpływa na układ krążenia, zapewniając jego stabilizację. Poprzez mobilizację i stymulację wspomaga powrót do sprawności funkcjonalnej pacjentów w krótszym czasie, co wiąże się również z mniejszymi kosztami rehabilitacji.

ERGO TRAINER – specjalistyczne urządzenie do ćwiczeń w odciążeniu. Stanowi ono efektywną pomoc przy reedukacji chodu, jak również w poprawie równowagi pacjenta. Dzięki specjalnemu podnośnikowi można dowolnie dozować odciążenie pacjenta, co pozwala na stopniowanie intensywności ćwiczeń. Aktywna reedukacja chodu z odciążeniem wagi sprawia, że pacjent jest zmotywowany poczuciem lekkości oraz bezpieczeństwa wykluczając ryzyko upadku. ERGO TRAINER można stosować w połączeniu z bieżnią, dzięki czemu poprawną zdolność chodzenia mogą ćwiczyć osoby ze znaczną dysfunkcją chodu.

– Obecnie leczeniu z wykorzystaniem egzoszkieletu poddawany jest młody mężczyzna w wieku ok. 25 lat, który w wyniku wypadku (upadek z dachu, który remontował wraz z ojcem) doznał urazu kręgosłupa, skutkiem którego jest porażenie kończyn dolnych. Pacjent robi duże postępy, jest bardzo zaangażowany w leczenie oraz doskonale współpracuje z fizjoterapeutami. Zastosowanie nowoczesnej technologii bardzo pozytywnie wpływa na jego stan zdrowia, a jego pogoda ducha, pomimo poważnej choroby, zachęca personel medyczny oraz innych chorych do jeszcze większego zaangażowania w proces rehabilitacji – wyjaśnia rzecznik szpitala Bogusław Piątek.

aa