Noworoczne spotkanie lekarzy emerytów

Biała Podlaska

W tym roku, tradycyjnie już w święto Trzech Króli – 6 stycznia 2020 r. w restauracji „Rota” w Białej Podlaskiej, odbyło się spotkanie świąteczno-noworoczne lekarzy emerytów z południowego Podlasia, zorganizowane przez Jana Hałabudę i Joannę Masalską z bialskopodlaskiej Delegatury Lubelskiej Izby Lekarskiej.

Spotkanie, jak zwykle otworzył Jan Hałabuda – przewodniczący delegatury. Witając złożył wszystkim przybyłym serdeczne życzenia świąteczno-noworoczne, szczególnie dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym. Składano sobie także życzenia indywidualne, przypominając się jedni drugim, wyrażając radość wspólnego spotkania się. Ubolewano jednak, że zabrakło „młodych emerytów”, a ich przecież przybywa.

I w takiej atmosferze rozpoczęto biesiadowanie, urozmaicając je śpiewaniem kolęd, a także i piosenek ludowych oraz patriotycznych. W tak rodzinnym nastroju spędzono kilka godzin.

Podkreślono potrzebę takich spotkań i wyrażono wolę świątecznego kolędowania za rok, prawdopodobnie w Łukowie.

W spotkaniu uczestniczyło kilkadziesiąt osób, w tym „stała grupa” z Łukowa: Stanisława Makarewicz, Maria Niedziałek, Maria Olszewska, Zbigniew Pasik, Monika i Tadeusz Pirogowie, Grażyna Samulak, Stanisław Tychmanowicz, Teresa Wrona i Jan Zawiślak.

Na zakończenie upamiętniono spotkanie wspólnym zdjęciem i podziękowano organizatorom za przygotowanie tej uroczystości.

Zdj. i oprac. Z. Pasik