Nowelizacja listy refundacyjnej – listopad 2018 r.

W nowelizacji listy leków refundowanych od 1 listopada 2018 r. są dodane nowe leki istotne dla chorych na hipercholesterolemię rodzinną, nadciśnienie płucne tętnicze, szpiczaka mnogiego i łuszczycę.
W kardiologii proponowane są konkretne rozwiązania terapeutyczne dla hipercholesterolemii rodzinnej. Od listopada refundowany będzie alirokumab w zakresie programu lekowego.
Stworzony został nowy program lekowy dla pacjentów z nadciśnieniem tętniczym płucnym. Wprowadzono na listę epoprostenol w ramach programu lekowego. Terapia tym lekiem będzie prowadzona w terapii skojarzonej z inhibitorem fosfodiesterazy typu 5 oraz antagonistą receptorów endoteiiny. Dodano też lek riocyguat w ramach leczenia nadciśnienia tętniczego płucnego w monoterapii i w skojarzeniu z bosentanem.
W ramach finansowania III linii leczenia w szpiczaku mnogim będzie refundowany pomalidomid, w ramach programu lekowego leczenia nawrotowego i opornego szpiczaka mnogiego.
Rozbudowane zostały możliwości leczenia dla chorych cierpiących na łuszczycę. Zmiany obejmują pacjentów, którym zostanie udostępnionych kilka opcji terapeutycznych. Jedną z nich jest sekukinumab. Wchodzi on na listę refundacyjną w ramach trzech programów lekowych: leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej, leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym oraz leczenie ciężkiej, aktywnej postaci zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa. Na to pacjenci i środowisko medyczne długo czekali. Kolejny lek, ixekizumab, będzie dostępny dla pacjentów w ramach leczenia ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej. Dzięki tym zmianom dano pacjentom dwa nowe przeciwciała monoklonalne, które rozszerzają leczenie biologiczne. Jednak w rzeczywistości dotarcie tych nowych leków do chorych wcale nie wygląda optymistycznie. Tymczasem w naszym regionie te nowe leki można stosować tylko w Klinice Dermatologicznej, która ma obecnie pewne problemy lokalowe. Dr n. med. Adam Borzęcki, dyrektor Laser Med. w Lublinie, od trzech lat stara się o przyznanie środków na to nowoczesne leczenie. Spełnia warunki do tej terapii: ma lekarzy specjalistów i oddział szpitalny, a w dodatku niektórzy chorzy mogą być leczeni również ambulatoryjnie. Niestety, LOW NFZ nie ma wystarczających środków finansowych na to leczenie. Jak to często bywa leki są na papierze, ale brakuje ich w codziennej terapii.
Resort zdrowia poinformował o zmianach na liście 75+. W październiku Sejm przyjął rządową nowelizację, przewidującą zwiększenie o 50 milionów zł środków przewidzianych na ten rok na bezpłatne leki dla seniorów, którzy ukończyli 75. rok życia. Czyli łączna kwota na ten cel zwiększy się do poziomu 683,4 mln zł. Dodatkowe środki na leki dla seniorów będą służyły zmniejszeniu obciążeń finansów ponoszonych w związku z tamtym rozszerzeniem. Kolejnych nowych leków na liście należy się spodziewać w przyszłym roku.
Nastąpił wzrost zarówno samych programów lekowych, liczby pacjentów w nich uczestniczących oraz kwot na refundację. W 2012 r. były 72 programy lekowe, do których zakwalifikowano 47 tys. pacjentów, co kosztowało 2 mld zł. Obecnie programów jest 140. Korzysta z nich 135 tys. pacjentów, zaś budżet na leczenie w ramach programów przekroczył 3 mld zł.
W Warszawie 24 października odbyło się XIV Forum Rynku Zdrowia, a w czasie dyskusji m. in. zabrała głos Barbara Misiewicz-Jagielak, dyrektor ds. relacji zewnętrznych w Polpharmie – „W kontekście polityki lekowej państwa, należy zwrócić uwagę na bardzo istotny zapis, aby zapewnić pacjentom stały i niezakłócony dostęp do leków, także w okresie wystąpienia kryzysów gospodarczych i politycznych. Farmacja jest jedną z najbardziej innowacyjnych gałęzi gospodarki, która stosunkowo dużo reinwestuje”. (jj)