Nowe władze Towarzystwa Medycyny Sportowej

Nowym prezesem Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej został prof. Piotr Gawda. Spotkanie wyborcze odbyło się 13.01.2023 roku w sali konferencyjnej Lubelskiej Izby Lekarskiej.

– Jako ustępujący prezes zaproponowałam kandydaturę prof. Piotra Gawdy. Naukowiec, wykładowca UM, specjalista rehabilitacji medycznej, specjalista medycyny sportowej, kierownik Zakładu Medycyny Sportowej Uniwersytetu Medycznego, pasjonat sportu, nieustająco aktywny sportowiec został jednogłośnie wybrany na to stanowisko. Osoba z takim życiorysem naukowym, zawodowym i sportowym stanowi gwarancję integracji środowiska medycyny sportowej, wniesienia nowej energii, oraz nowych pomysłów dla rozwoju tej ciekawej dziedziny medycyny – mówi dr n. med. Edyta Wieleba, konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny sportowej

Jakie są plany towarzystwa na najbliższe czasy?

– Moim głównym celem jest zintegrowanie grupy ekspertów z różnych dziedzin: lekarzy różnych specjalności, fizjoterapeutów, psychologów i innych specjalistów nauk podstawowych, mających doświadczenie w obszarze medycyny sportowej. Tak różnorodne środowisko, które, mam nadzieję, będzie prężnie działało, co przyczyni się do rozwoju medycyny sportowej oraz pobudzi ogólne zainteresowanie tą dziedziną – deklaruje nowy prezes prof. Piotr Gawda.

W planach są cykliczne spotkania naukowe środowiska medycyny sportowej, warsztaty umożliwiające nabycie praktycznych umiejętności, oraz ustalanie wspólnej strategii dotyczącej orzecznictwa sportowolekarskiego. – Mam nadzieję, że będzie to też okazja do integracji i wzajemnej pomocy – podkreśla prof. Gawda. – Jestem już po rozmowach z uznanymi ekspertami w dziedzinie medycyny sportowej, którzy wyrazili chęć wstąpienia do towarzystwa. Zachęcam wszystkich Państwa, którym bliska jest tematyka medycyny sportowej, do dołączenia do naszego towarzystwa, tak by korzyści płynące ze wspólnej wymiany wiedzy i doświadczeń obejmowały jak największą grupę osób zainteresowanych.

Nowo wybrani członkowie zarządu to obok prezesa, skarbnik – mgr fizjoterapii Aleksandra Dolina i sekretarz – mgr Iwona Staniewska. Do Komisji Rewizyjnej wybrano: dr Edytę Wielebę, dr. Grzegorza Sochaczewskiego, dr. Michała Ostrowskiego.

Opr. aa