Muzyką leczyć na onkologii

W Klinice Chirurgii Onkologicznej SPSK nr 1 w Lublinie w czwartek, 17 listopada br., zainaugurowano cykl wyjątkowych koncertów muzyki kameralnej, które są dedykowane pacjentkom i pacjentom kliniki przy ul. Radziwiłłowskiej.

Cykl czwartkowych spotkań z muzyką będzie się odbywać pod hasłem „Muzyka leczy…”. Wydarzenia te będą odbywać się dwa razy w miesiącu na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Instytutem Muzyki UMCS i Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 1. Z inicjatywy Uniwersytetu Medycznego – dokładnie podpowiedział to chirurg onkolog Karol Rawicz‑Pruszyński, który jest też muzykiem – zostało zakupione pianino dla kliniki dzięki realizowanemu przez uczelnię projektowi „Muzykoterapia w onkologii”.

– Muzyka leczy, to udowodniono naukowo a to w przypadku naszych pacjentów, ale też lekarzy jest bardzo ważne – zaznaczał szef Kliniki Chirurgii Onkologicznej prof. Wojciech Polkowski. – Stąd pomysł na muzykę w szpitalu – jako formę terapii, rozładowania stresu, nabrania pozytywnych emocji.

Jako pierwszy wystąpił znany muzyk z Katedry Muzyki Jazzowej i Rozrywkowej Instytutu Muzyki UMCS – Michał Iwanek. Kolejne koncerty nie będą tylko występami indywidualnych artystów, ale także w duetach, grających na różnych instrumentach, wykonujących też partie wokalne. W planach jest m.in. koncert świąteczny w połowie grudnia.

aa