Młodzi i zdolni – z Impact Factor 3.6!

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Pneumonologii, Onkologii i Alergologii działa już kilkadziesiąt lat. Obecnie skupia 30 członków – studentów Wydziału Lekarskiego oraz Farmaceutycznego. Opiekunami koła są dr hab. Robert Kieszko i prof. dr hab. Paweł Krawczyk, ale nad pracami poszczególnych studentów czuwają niemal wszyscy pracownicy naukowi i dydaktyczni kliniki.

– Działalność wielu członków koła zasługuje na wyróżnienie. Otrzymują oni liczne nagrody na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych oraz są autorami licznych publikacji. Współtworzą warsztaty naukowe „Trudne decyzje diagnostyczne i terapeutyczne u chorych na raka płuca”, organizowane co roku przez klinikę – mówi prof. Paweł Krawczyk.

– W tym roku, oprócz zwycięstw na konferencjach MEDICS w Bukareszcie oraz ISC w Rydze, jesteśmy szczególnie dumni ze zdobycia studenckiego minigrantu naukowego na naszym uniwersytecie, w ramach którego zajmujemy się poszukiwaniem mutacji G12C w genie KRAS u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca oraz badaniem odpowiedzi na leczenie inhibitorami KRAS. Realizacja takiego projektu pozwoliła nam poznać procedury diagnostyczne nie tylko ze strony klinicznej, ale również laboratoryjnej pod okiem dr hab. Anny Grendy. Bez aktywności w kole, byłoby to dla nas nieosiągalne – podkreślają studenci IV roku kierunku lekarskiego Anna Rekowska i Piotr Rola, których bezpośrednim opiekunem jest dr Magdalena Wójcik‑Superczyńska.

– W Kole Pneumonologii, Onkologii i Alergologii działamy od prawie dwóch lat i uczestniczenie w jego pracach otworzyło przed nami wiele możliwości rozwoju. Dołączyliśmy do koła nie posiadając doświadczenia w działalności naukowej, jednak od samego początku mogliśmy liczyć na ogromne wsparcie ze strony pracowników kliniki, dzięki którym realizowaliśmy kolejne cele i wyzwania. Już od pierwszych wystąpień na konferencjach pod swoje skrzydła wzięli nas dr n. med. Magdalena Wójcik‑Superczyńska oraz dr n. med. Tomasz Jankowski, dzięki którym dziś możemy pochwalić się nagrodami na studenckich konferencjach naukowych zarówno o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim jak i międzynarodowym – podkreślają młodzi naukowcy.

W ostatnim czasie udało się im również opublikować artykuł dotyczący skuteczności stosowania ozymertynibu u chorych na płaskonabłonkowego raka płuca z obecnością mutacji w genie EGFR w czasopiśmie o wskaźniku Impact Factor 3.6. – Na podstawie wyników, uzyskanych podczas realizacji grantu, przygotowujemy już kolejną publikację, która mamy nadzieję również trafi do czasopisma o wysokim indeksie cytowań. Jesteśmy przekonani, że nasze doświadczenia związane z aktywnością w kole zaowocują w przyszłym życiu zawodowym.

Przewodniczącą koła jest studentka Aleksandra Łomża. Sukcesy członków SKN związane są z szeroką działalnością kliniki kierowanej przez prof. dr. hab. Janusza Milanowskiego. Klinika prowadzi nowoczesną diagnostykę molekularną, w tym z wykorzystaniem technologii sekwencjonowania nowej generacji oraz spersonalizowane leczenie raka płuca, astmy oskrzelowej i śródmiąższowych chorób płuc. Nowoczesna pracownia bronchoskopii wyposażona jest w bronchoskopy z możliwością wykonania biopsji przezoskrzelowej pod kontrolą USG wewnątrzoskrzelowego.

Prof. Paweł Krawczyk,
Anna Rekowska, Piotr Rola