Młodzi chirurdzy – młodym chirurgom

W połowie kwietnia – od 14 do 16 – w Lublinie odbędzie się pierwsza tego typu naukowo‑szkoleniowa konferencja „Lublin International Students’ Surgical Congress LISSC 2023”, przeznaczona dla studentów i młodych lekarzy, zrzeszająca pasjonatów wszystkich specjalizacji zabiegowych.

Swój udział można zgłaszać do 20 marca br.

– To będą trzy intensywne dni obejmujące: sesje naukowe, szeroką gamę warsztatów prowadzonych przez studentów oraz doświadczonych lekarzy oraz wiele innych ciekawych atrakcji – wyjaśnia Mateusz Jasiński, koordynator ds. promocji, informatyki i warsztatów LISSC.

Konferencję organizuje Studenckie Koło Naukowe, działające przy II Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego wraz z Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. – Chcemy propagować chirurgię, dziś często niedocenianą dziedzinę, która w ostatnich latach nie jest pierwszym wyborem wśród studentów, myślących o swojej przyszłej specjalizacji – zaznaczają młodzi organizatorzy i zachęcają do udziału w wydarzeniu zarówno studentów, chcących związać swoją przyszłość ze specjalizacjami zabiegowymi, ale też lekarzy praktyków i doktorantów, chcących poszerzać swoje umiejętności zarówno praktyczne jak i naukowe.

– Spodziewamy się 250 uczestników w sesjach naukowych oraz 200 uczestników warsztatów. Głównym językiem konferencji będzie język angielski. W związku z międzynarodowym charakterem wydarzenia sesje naukowe prowadzone będą w formie hybrydowej: stacjonarnie oraz za pośrednictwem połączenia audio‑video.

Studenckie Koło Naukowe przy II Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego SPSK 1 w Lublinie jest organizacją studencką, zrzeszającą zarówno pasjonatów, jak i studentów, chcących zacząć swoją przygodę z chirurgią ogólną. Głównymi założeniami koła jest nauka samej chirurgii poprzez ciekawe prezentacje na spotkaniach koła, jak i rozwiązywanie trudnych zadań czy analizę ciekawych przypadków medycznych, o których nie zawsze piszą podręczniki. Opiekunami koła są dr n. med. Justyna Wyroślak‑Najs oraz lek. Norbert Nowak, prawdziwi pasjonaci chirurgii, którzy swój czas poświęcają na szkolenie młodszych kolegów zarówno od strony naukowej, jak i praktycznej.

W konferencji chętni mogą uczestniczyć w formie aktywnej (m.in. zaprezentować swoje prace naukowe), jak i biernej. Forma uczestnictwa będzie wybierana przy rejestracji uczestnika konferencji za pośrednictwem strony internetowej.

Rejestracja potrwa do 20 marca 2023 r.

Program konferencji zakłada warsztaty z symulacji medycznej, przeprowadzone w salach wysokiej wierności CSM z chirurgii ogólnej, torakochirurgii oraz medycyny ratunkowej w warunkach SO. Będą też warsztaty w formie ćwiczeń praktycznych z różnych dziedzin, tj. chirurgii ogólnej, ortopedii, neurochirurgii, torakochirurgii, chirurgii stomatologicznej, chirurgii robotycznej, ginekologii czy warsztatów z USG. Warsztaty prowadzone będą przez członków studenckich kół naukowych naszej uczelni oraz ich opiekunów. Szczegółowy program konferencji wraz z programem warsztatów na stronie internetowej oraz w social mediach naszej konferencji.

Anna Augustowska