Mistrzowie zarządzania w ochronie zdrowia

z dr. n. praw. Januszem Jaroszyńskim,
kierownikiem studiów Master of Business Administration (MBA) w Ochronie Zdrowia – Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
rozmawia Anna Augustowska

– Do kadry zarządzającej, lekarzy, farmaceutów, pracowników: instytucji medycznych, administracji publicznej, jednostek samorządu terytorialnego, właścicieli przedsiębiorstw, działających w obszarze ochrony zdrowia, pracowników firm farmaceutycznych oraz osób posiadających doświadczenie praktyczne w codziennym funkcjonowaniu podmiotów leczniczych. W studiach może uczestniczyć personel medyczny oraz osoby, które nie posiadają wykształcenia medycznego, ale są odpowiedzialne za organizację i zarządzanie w podmiotach leczniczych. W zajęciach bierze udział wielu lekarzy, dlatego staramy się przekazać im bardzo szeroką wiedzę z zakresu prawa medycznego, które w trakcie studiów lekarskich jest traktowane dość ogólnie.

  • Jaki jest cel tych studiów?

– Przede wszystkim chcemy przekazać wiedzę nie tylko teoretyczną, ale przede wszystkim praktyczną z zakresu zarządzania i organizacji sytemu ochrony zdrowia, z uwzględnieniem aspektów finansowych, prawnych oraz ekonomicznych.
Studenci uczestniczą w zajęciach, które są prowadzone z najlepszymi ekspertami z całego kraju. Tematyka jest bardzo szeroka i uwzględnia m.in. takie przedmioty jak planowanie strategiczne, zarządzanie projektami, przywództwo, komunikowanie w biznesie, zarządzanie zasobami ludzkimi, marketing strategiczny, zasady prowadzenia działalności leczniczej, zarządzanie podmiotem leczniczymi i wiele innych.

– Pierwszą edycję rozpoczęliśmy we wrześniu 2019 roku, w lutym 2020 roku rozpoczęła się kolejna, a w kwietniu 2021 roku ruszyła edycja trzecia. 16 października br. ruszyła IV edycja naszych studiów. Studenci pierwszej z nich zakończyli zajęcia, a uroczyste wręczenie dyplomów, którego dokonał rektor UM prof. dr hab. Wojciech Załuska razem z prorektorem ds. kształcenia i dydaktyki prof. dr. hab. Kamilem Torresem, ze względu na pandemię i długo trwający lockdown odbyło się 2 października 2021 r. Zajęcia drugiej edycji odbywały się w formie hybrydowej – częściowo tradycyjnej, a częściowo zdalnej, z oczywistych powodów trwania pandemii. Aktualnie prowadzone są stacjonarnie.

Wśród prowadzących zajęcia są m.in. prof. Bartosz Grucza z SGH, który jest jednocześnie kierownikiem modułu managerskiego, prof. Joanna Cygler, reprezentująca SGH oraz Polską Akademię Nauk, która jest kierowniczką modułu o profilu ogólnym, a także prof. Beata Jagielska, będąca kierowniczką modułu finansowego i medycznego, na co dzień pełniąca funkcje prezesa Szpitala Grochowskiego w Warszawie oraz prezesa Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej.

Wzajemna wymiana doświadczeń jest dla nas bardzo istotna. Ponadto umożliwiamy uczestnikom pierwszej i drugiej edycji uczestnictwo w zajęciach edycji trzeciej, a wkrótce i czwartej, aby mogli dalej poszerzać swoją wiedzę i kompetencje, a jednocześnie poznawać uczestników z innych grup. Mamy już wiele przykładów bardzo ciekawych, wspólnych przedsięwzięć. Tym bardziej że mamy uczestników z całej Polski, a także z zagranicy. Dojeżdżają do nas studenci nawet z Wrocławia, Gdańska, Łodzi i przede wszystkim z Warszawy.

  • Czym wyróżniają się studia MBA właśnie na lubelskiej uczelni?

– Dbamy o najwyższy poziom zajęć. Każdy z wykładowców jest osobą o ogromnej wiedzy, renomie i praktyce w nauczanych przedmiotach. Czerpiemy tutaj z modelu funkcjonującego w Stanach Zjednoczonych, w którym kładzie się olbrzymi nacisk na łączenie nauki i biznesu oraz ich wzajemnej współpracy. Staramy się również pokazywać działające w różnych krajach modele funkcjonowania służby zdrowia, będące gotowymi rozwiązaniami, które można przeszczepić na nasz grunt. Nasze moduły trwają 420 godzin. Każdy z uczestników anonimowo ocenia po zajęciach wykładowców, dzięki czemu otrzymujemy najbardziej wiarygodne informacje o tym, co jest dla studentów najważniejsze i jakie elementy musimy ewentualnie poprawić bądź zmienić.

Uczą się u nas dyrektorzy szpitali i klinik, osoby na kierowniczych stanowiskach w placówkach badawczych i dydaktycznych, prezesi spółek związanych z ochroną zdrowia, dyrektorzy firm farmaceutycznych i wielu innych, więc wiedza im przekazywana musi być przetestowana w praktyce. Pracujemy głównie na kazusach, a każdy z wykładowców posiada ogromne doświadczenie praktyczne w zakresie tematu, który omawia.

  • Studia są płatne. Czy uczestnicy poprzednich edycji muszą ponownie wnieść opłatę, aby móc uczestniczyć w nowej edycji?

– Absolutnie nie. Zdajemy sobie sprawę z tego, iż wiele kwestii takich jak chociażby prawo medyczne zmienia się na bieżąco. Nasze studia poruszają szereg kluczowych aspektów, dlatego chcemy dać uczestnikom możliwość aktualizacji wiedzy, którą u nas nabywają.

  • W planach jest założenie Stowarzyszenia Studentów MBA. Jakie będą cele tej organizacji?

– Przede wszystkim wymiana doświadczeń, oraz zawiązywanie znajomości i kontaktów pomiędzy uczestnikami. Uważamy, że jest to ogromna wartość dodana naszych studiów.

16 października ruszyła IV edycja studiów, a my planujemy już V edycję, na którą gorąco zapraszamy. Wszystkie informacje są na bieżąco uaktualniane na naszej stronie www.mba.umlub.pl