Mikołaj zajrzał dzieciom w oczy

Pracownicy Oddziału Okulistyki oraz Poradni Okulistycznej Dziecięcej 1. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie, pod kierownictwem dr n. med. Małgorzaty Kowal, zorganizowali akcję „Mikołajki w Poradni Okulistycznej Dziecięcej 1. WSzK”.

Badanie wzroku w ramach Mikołajek prowadzone były 7 i 9 grudnia. Z badań mogły skorzystać dzieci i młodzież do 18 roku życia. Skorzystało z nich 75 dzieci w różnym wieku (od 0,5 do 16 r.ż.).

U wielu młodych pacjentów stwierdzono różnego rodzaju wady wzroku i te osoby zakwalifikowano do dalszego leczenia. Wśród młodzieży jedną z podstawowych przyczyn pogorszenia widzenia jest nadmierne, wielogodzinne korzystanie z telefonów, komputerów itp. urządzeń. Prowadzona akcja potwierdza konieczność kontrolowania stanu wzroku u dzieci już od najmłodszych lat i pokazuje, jak ważne jest zwiększenie dostępności badań okulistycznych dla dzieci i młodzieży.

aa