Medycyna pracy w czasie pandemii

z Anną Nowosad‑Sugier,
specjalistką medycyny pracy i kierownikiem Filii nr 2 Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Lublinie,
rozmawia Jerzy Jakubowicz

  • Przychodnie medycyny pracy są w szczególnie trudnej sytuacji, bo często jednocześnie wykonują pracę POZ‑u.

Część poradni medycyny pracy całkowicie zawiesiła swoją działalność z powodu braków kadrowych w związku z pandemią Covid‑19 i pacjenci z tych placówek zwracają się często do poradni medycyny pracy WOMP CP‑L o pomoc w przeprowadzeniu niezbędnych badań. WOMP CP‑L równocześnie świadczy opiekę w ramach POZ i wykonuje badania profilaktyczne. Nasza kadra na szczęście posiada uprawnienia do świadczenia usług medycznych w obu tych dziedzinach i możemy się uzupełniać. Organizujemy pracę tak, by chorzy pacjenci nie mieli kontaktu ze zdrowymi, ale często mała świadomość naszych podopiecznych utrudnia nam to zadanie.

  • Jak obecnie wykonywane są obowiązkowe badania profilaktyczne.

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Centrum Profilaktyczno‑Lecznicze jest placówką publicznej służby zdrowia, przyjmujemy pacjentów w naszych gabinetach, a jeżeli stan chorego na to pozwala, to udzielamy teleporady.

Jeśli chodzi o badania wstępne i kontrolne pracowników, wykonujemy je właściwie na bieżąco, zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami prawa, natomiast trochę wydłużył się czas oczekiwania na badania okresowe. Ale tu uspokajam pracowników i pracodawców – w okresie pandemii dotychczasowe badania okresowe zachowują ważność, zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 31. 2020 r. (Dz. U. poz. 568) do 60 dni po ustaniu pandemii.

Wiemy, że w niektórych strategicznych zakładach brakuje obecnie rąk do pracy, staramy się więc bezzwłocznie wykonywać badania kontrolne pracowników po ponad 30 dniach nieobecności z powodu choroby. Z tego samego powodu wykonujemy też badania wstępne pracownikom, którzy zgłaszają się do nas ze skierowaniem od pracodawcy, aby umożliwić im podjęcie pracy i uzyskanie środków finansowych niezbędnych do życia.

  • Pani osobiste refleksje o pracy w warunkach pandemii.

Najcięższą pracę obecnie wykonują koledzy bezpośrednio zajmujący się pacjentami zakażonymi SARS‑COV‑2 w karetkach i szpitalach. Jednak dla nas wszystkich medyków jest to bardzo trudny czas. Każdy z nas stara się jak najlepiej pomóc naszym pacjentom. Niestety, też chorujemy, mamy gorsze dni i coraz mniej siły, dlatego wspierajmy się wszyscy w miarę naszych możliwości i nie zapominajmy o kolegach, którzy w tym momencie potrzebują naszej uwagi i pomocy. Szczególnie tym koleżankom i kolegom w podeszłym wieku, którzy, niestety, często są osobami samotnymi, bez bliskich osób.