Lublin chirurgów

Na początku września w Lublinie odbył się 67 Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich, w którym wzięło udział około 2–2,5 tys. lekarzy nie tylko z Polski ale także ze Stanów Zjednoczonych, Japonii i Korei. Podczas kongresu, który odbywał się w 125 rocznicę powstania towarzystwa, odbyło się blisko 50 sesji plenarnych, sesji sponsorowanych, warsztatów i szkoleń doskonalących dla lekarzy w trakcie specjalizacji.