Lubelskie Dni Autyzmu

Spotkaniem osób z autyzmem i ich bliskich z mieszkańcami miasta przed lubelskim Ratuszem a także przemarszem korowodu uczestników ulicą Królewską do Archikatedry, rozpoczęły się 1 kwietnia obchody Lubelskich Dni Autyzmu, które zaplanowano na cały kwiecień. Urząd Miasta w Lublinie pod koniec miesiąca otworzy nowy ośrodek dziennego pobytu dla osób dorosłych z autyzmem. Powstanie przy ul. Zbożowej. Codzienną opieką zostanie objętych 20 osób.