Lubelska okulistyka w Paryżu

W dniach 5-8 września 2019 r. odbył się w Paryżu 19 Kongres Euretina, a wykładowcami byli nie tylko uczeni z Europy, ale również z Azji i Ameryki. Polską okulistykę reprezentował prof. Robert Rejdak, kierownik Kliniki Okulistyki Ogólnej UM w Lublinie, z wykładem dotyczącym witrektomii hybrydowej, której profesor jest pionierem w Europie.

Słowo hybryda w tym przypadku oznacza połączenie kilku odrębnych elementów w jeden współdziałający układ. Zatem techniki operacyjne o hybrydowym charakterze to takie, które są mieszanką etapów czy elementów pochodzących z co najmniej dwóch różnych procedur. Ideą witrektomii hybrydowej jest wykorzystanie podczas jednego zabiegu dwóch zestawów narzędzi różniących się średnicą przekroju, co umożliwia połączenie zalet, jakimi dysponuje każde z tych narzędzi z osobna. Witrektomia hybrydowa znajduje zastosowanie w wielu stanach chorobowych siatkówki i ciała szklistego. Istnieje zgoda co do tego, iż jest ona szczególnie pożądaną techniką operacyjną w najbardziej skomplikowanych przypadkach.

Europejskie Towarzystwo Specjalistów Chorób Siatkówki (European Society of Retina Specialists, EURETINA) zostało założone w 1999 r. w celu promowania wymiany wiedzy między europejskimi witreoretinologami. Jego coroczny kongres jest punktem kulminacyjnym rocznej działalności towarzystwa. Ogromny sukces obrazuje liczba członków, która od pierwszego kongresu EUretina w 2001 r. gwałtownie wzrosła z 211 do ponad 5 tysięcy w ostatnich latach.

EURETINA aktywnie promuje nowe osiągnięcia diagnostyczne, postępy w chirurgii witreoretinalnej, opracowywanie i stosowanie nowych leków oraz zmiany w leczeniu zwyrodnienia plamki żółtej. Towarzystwo jest szczególnie zaangażowane w edukację młodych chirurgów witreoretinalnych i zachęcanie do kontynuowania swojej specjalizacji wśród nowo wykwalifikowanych okulistów.

Jerzy Jakubowicz