Lekarzu! Aktualizuj swe dane

W związku z obowiązkiem przeprowadzenia wy­bo­rów w samorządzie lekarskim w 2022 r. zwracam się do koleżanek i kolegów lekarzy i lekarzy dentystów z prośbą o zaktualizowanie swoich danych w rejestrze Lubelskiej Izby Lekarskiej. Dotyczy to głównie miejsca zatrudnienia, które traktujecie państwo jako podstawowe. Informacje te pozwolą nam umieścić Państwa nazwiska na właściwych listach rejonów wyborczych.

Przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej LIL
Maria Dura


Biuro LIL:
• rejestr lekarzy: tel./fax 81 536-04-85, 81 536-04-69, rejestr.lekarzy@oil.lublin.pl
• biuro: tel. 81 536-04-50 (51), fax 81 536-04-70, 20-079, Lublin, ul. Chmielna 4, biuro@oil.lublin.pl