Lekarz się szczepi – Izba refunduje

Informujemy, że od 13.06.2023 obowiązuje nowy regulamin zespołu do spraw szczepień. Szczegóły na stronie Izby w zakładce: Załatwianie spraw / Zwrot z tytułu szczepień 2023.
Od 2019 roku członkowie LIL mają możliwość uzyskania zwrotu 90 proc. poniesionych kosztów szczepień siebie, dzieci do 18 r.ż. oraz współmałżonka. W tym roku do łącznej maksymalnej kwoty 300 zł rocznie na jednego członka rodziny.
Zachęcamy do składnia wniosków o refundację w wersji elektronicznej, co znacznie ułatwia zespołowi księgowości załatwienie sprawy.
Ewa Choduń