Lekarz się szczepi – Izba refunduje

Przypominamy, że już od 2019 roku członkowie LIL mają możliwość uzyskania zwrotu 90 proc. poniesionych kosztów szczepień siebie, dzieci do 18 r.ż. oraz współmałżonka. W tym roku do łącznej maksymalnej kwoty 300 złotych rocznie na jednego członka LIL.

Wszystkie informacje znajdują się na stronie Izby w zakładce: Załatwianie spraw – zwrot z tytułu szczepień 2023.

Od 2 lat wnioski można składać także w wersji elektronicznej, co znacznie ułatwia zespołowi księgowości załatwienie sprawy.

Bardzo zachęcamy do korzystania z tej formy składania wniosków – przelew szybciej znajdzie się na koncie!

Ewa Choduń