Lekarski kalejdoskop

Stomatolodzy się przeprowadzili

Na tydzień przed rozpoczęciem roku akademickiego odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii, które ma pełnić funkcję dydaktyczną, kliniczną oraz usługową. Nowy obiekt przy ul. Chodźki 6 ma służyć pełnemu zachowaniu oraz rozszerzeniu funkcji dotychczasowych budynków UCS mieszczących się przy ulicy Karmelickiej 7 oraz ulicy Lubartowskiej 58 w Lublinie.

Centrum docelowo wyposażone ma być w 136 jednostek leczniczych (unitów stomatologicznych). Nowa siedziba UCS to obiekt o kubaturze ok. 35 000 m3, powierzchni całkowitej ok. 9000 m2, 6 kondygnacjach nadziemnych i 1 kondygnacji podziemnej (parking podziemny). Całkowity koszt inwestycji to kwota 52 mln zł.

W obiekcie funkcjonować będą:

 1. Zakład Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo‑Twarzowej,
 2. Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego,
 3. Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją,
 4. Zakład Protetyki Stomatologicznej,
 5. Zakład Medycyny Jamy Ustnej,
 6. Samodzielna Pracownia Propedeutyki Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo‑Twarzowej,
 7. Katedra i Zakład Ortopedii Szczękowej,
 8. Zakład Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia,
 9. Katedra i Zakład Periodontologii,
 10. Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej Twarzowo‑Szczękowej z salą zabiegową,
 11. Pracownia Zintegrowanego Leczenia – dorośli,
 12. Pracownia Zintegrowanego Leczenia – dzieci,

oraz administracja centrum, jak również pomieszczenia wspólnej obsługi technicznej, w tym np. sterylizatornia centralna.

Zaprezentowano lek na Covid‑19

Wyprodukowano ponad trzy tysiące ampułek immunoglobuliny anty SARS‑CoV‑2, które po zakończeniu wymaganych badań jakościowych zostaną przekazane do badań klinicznych w czterech ośrodkach: w Lublinie, Bytomiu, Białymstoku i Warszawie – poinformował prezes zarządu Biomedu, lubelskiej firmy, która 23 września br. zaprezentowała na konferencji prasowej pierwszą partię preparatu. Będzie on służył osobom chorym na COVID‑19.

Lek wytworzony został w wyniku procesu frakcjonowania osocza pobranego od ozdrowieńców lub od osób, które przeszły COVID‑19 bezobjawowo. Preparat zawiera immunoglobuliny specyficzne anty SARS‑CoV‑2.

Biomed Lublin to polska firma biotechnologiczna, która dysponuje laboratorium frakcjonowania osocza. Zakończono właśnie proces rozlewu immunoglobuliny anty SARS‑CoV‑2, pierwszej serii polskiego leku na koronawirusa i rozlany do ampułek preparat został właśnie zaprezentowany.

Z zaćmą się rozprawią

Od września w Klinice Okulistyki Ogólnej UM w Lublinie operacje zaćmy odbywają się na dwie zmiany – od rana do godz. 20. To konieczne, aby nadrobić zaległości związane z lockdownem i bezpieczeństwem epidemicznym – informuje prof. Robert Rejdak, szef kliniki. Poza tym klinika jest pierwszą placówką w Europie, w której przeprowadzono zabiegi usuwania zaćmy metodą 3D. Pierwsi pacjenci zostali poddani zabiegowi 10 września.

Miastenia badana i leczona skutecznie

Przełomową metodę leczenia miastenii gravis będzie badał zespół Kliniki Neurologii, której szefem jest prof. Konrad Rejdak. Projekt uzyskał 26 mln zł grantu od Agencji Badań Medycznych. W leczeniu tej choroby zastosowano kladrybinę, co okazało się skuteczną metodą. W Polsce na miastenię choruje ponad 10 tysięcy osób, a szczególny wzrost zachorowań widać u osób w wieku dorosłym i podeszłym z chorobami współistniejącymi.

Po remontach wypiękniały

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie zakończyła się przebudowa Oddziału Ginekologii i Położnictwa oraz pomieszczeń Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej. To pierwsze od niemal 40 lat remonty, które przeszły oba oddziały. Dzięki nim dostosowano budynki do potrzeb osób niepełnosprawnych, wymieniono instalacje m.in. wodno‑kanalizacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Prace zostały dofinansowane z funduszy unijnych na kwotę ponad 22 mln złotych. Na Oddziale Ginekologii i Położnictwa oraz Oddziale Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka odrestaurowano dwie sale operacyjne, a trakt porodowy wyposażono m.in. w wanny do porodów. A dzięki przebudowie pomieszczeń w Ośrodku Rehabilitacji Leczniczej powstało więcej gabinetów zabiegowych. Zainstalowano nowoczesny sprzęt do masażu wirowego i wodnego oraz basen.

Nowy i dla SOR‑u

Szpital w Białej Podlaskiej wzbogacił się o nowoczesny 64‑rzędowy tomograf komputerowy, który został zakupiony w ramach realizacji projektu: „Poprawa efektywności działalności wojewódzkich podmiotów leczniczych w obszarach potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego”. Wartość inwestycji wyniosła ponad 3 mln 764 tys. zł (tomograf wraz z zabudową kontenerową) i została sfinansowana w 15 proc. ze środków własnych a w 85 proc. ze środków UE (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

– Tomograf komputerowy będzie służył przede wszystkim pacjentom Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Urządzenie posłuży do szybkiej diagnostyki osób z podejrzeniem choroby Covid‑19. Lokalizacja aparatu w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym pozwoli na stworzenie bezpiecznych warunków epidemiologicznych w celu minimalizacji ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa SARS‑COV‑2 – informuje rzeczniczka szpitala Magdalena Us.

To trzeci tomograf w bialskim szpitalu.

Bialska Onkologia zaraz gotowa

W listopadzie powinno odbyć się otwarcie nowego budynku Bialskiej Onkologii, na który czekają już lekarze i pacjenci.

Budowa pawilonu onkologicznego w Białej Podlaskiej rozpoczęła się w 2018 roku. Nowy obiekt będzie dysponował 54 łóżkami dla oddziału onkologii klinicznej i 25 dla oddziału hematologii. Koszt inwestycji wyniósł ponad 60 mln zł i został zrealizowany ze środków własnych szpitala. Obecnie dobiega końca wyposażanie budynku i kompletowanie zespołu Bialskiej Onkologii. Onkologia będzie dysponować m.in. rezonansem magnetycznym i pozytonową tomografią emisyjną PET/CT.

Zamojska kardiologia urosła

W Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Zamościu zakończono prace budowlane i remontowe związane z przygotowaniem trzykondygnacyjnego budynku, w którym będzie mieścił się oddział kardiologii. 4 września odbyło się otwarcie nowego budynku.

Honorowo w PTD

Prof. Andrzej Nowakowski, twórca endokrynologii lubelskiej, wieloletni kierownik Kliniki Endokrynologii UM w Lublinie dołączył do grona Honorowych Członków Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego podczas XXI Ogólnopolskiego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

Ambulans dla Hospicjum Dobrego Samarytanina

Nowy ambulans trafił do Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie. Został zakupiony ze środków zebranych podczas internetowej zbiórki „Jazda dla Hospicjum”. Dzięki hojności darczyńców udało się zebrać ponad 136 tys. zł. W uroczystości przekazania pojazdu wziął udział ks. prof. Mirosław Kalinowski, prezes Zarządu Hospicjum Dobrego Samarytanina, który podkreślił, że ambulans nie tylko będzie służył medycznej pomocy, ale też pozwoli zawieźć podopiecznych do miejsc, które chcieliby zobaczyć np. na plac Litewski. Arcybiskup Stanisław Budzik dokonał poświęcenia nowego ambulansu.

Izolatoria – od września

W celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się COVID‑19 wojewoda lubelski, Lech Sprawka, zarządził publikację listy poniżej wskazanych obiektów przeznaczonych dla utworzenia izolatorium na terenie województwa lubelskiego:

 1. Hotel Huzar, ul. Spadochroniarzy 9 wLublinie;
 2. Hotel Delfin, Al. Jana Pawła II nr 11 wBiałej Podlaskiej;
 3. Budynek przy ul. Wyzwolenia 138 wTomaszowie Lubelskim.
 4. Specjalny Ośrodek Szkolno‑Wychowawczy im. Janusza Korczaka, ul. Wesoła 1 wTomaszowie Lubelskim.

Szpital w Puławach już nie jednoimienny

Zgodnie z nową strategią walki z epidemią koronawirusa w Polsce, Ministerstwo Zdrowia we wrześniu podało listę 9 szpitali wielospecjalistycznych, zaliczonych do trzeciego poziomu zabezpieczenia szpitalnego dla najciężej chorych pacjentów z COVID‑19.

Wśród tych placówek znalazł się SPZOZ w Puławach, który od ogłoszenia pandemii należał do grupy 22 szpitali jednoimiennych. Obecnie, zgodnie z założeniami nowej strategii, przedstawionymi przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, lecznictwo szpitalne dla pacjentów z koronawirusem zostało podzielone na trzy poziomy.

Poziom I – stworzenie wydzielonych miejsc we wszystkich szpitalach będących w sieci szpitali (PSZ), umożliwiających przyjęcie pacjenta z podejrzeniem COVID‑19 do czasu otrzymania wyniku badania pod kątem COVID‑19 lub w razie konieczności wdrożenia zabiegów ratujących życie. W placówkach tych mają zostać przygotowane izolatki i przynajmniej jedno stanowisko, które pozwoli na udzielenie pomocy w razie zagrożenia życia.

Poziom II – zabezpieczenie miejsc leczenia pacjentów z COVID‑19 w oddziałach zakaźnych/obserwacyjno‑zakaźnych.

Poziom III – zredukowanie obecnej liczby szpitali wielospecjalistycznych dla pacjentów z COVID‑19 do dziewięciu w całym kraju. Są w nich m.in. oddziały: internistyczny i chorób zakaźnych, chirurgii ogólnej, położnictwa i neonatologii, kardiologiczny, intensywnej terapii i ortopedyczny. Do tych placówek będą trafiali pacjenci z rozpoznanym koronawirusem, którzy wymagają wysokospecjalistycznego leczenia. Jednak będzie można w nich udzielać świadczeń także osobom, które nie są zakażone koronawirusem.

Szpitale wielospecjalistyczne zaliczone do trzeciego poziomu zabezpieczenia to:

 • 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu
 • Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu
 • SPZOZ w Puławach
 • Szpital Uniwersytecki w Krakowie
 • Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
 • SP ZOZ w Kędzierzynie‑Koźlu
 • SPZOZ MSWiA w Białymstoku
 • Megrez sp. z o.o. w Tychach
 • Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu.

Zgodnie z nowymi zasadami, od września każdy szpital musi mieć wyznaczone izolatki dla pacjentów z Covid‑19. W województwie zwiększa się też liczba punktów pobrań wymazów z dotychczasowych 13 do 32 (mają działać w każdym powiecie).