Lekarski kalejdoskop

Supergrant dla neurologii w SPSK 4 w Lublinie

Klinika Neurologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie otrzymała grant z Agencji Badań Medycznych na przeprowadzenie badań klinicznych w zakresie miastenii gravis. Przyznana kwota to 26 milionów złotych. Na czele zespołu badawczego stanął prof. Konrad Rejdak, kierownik Kliniki Neurologii SPSK nr 4 w Lublinie.

Termometr i triaż obowiązkowo

Od 6 kwietnia br. szpitale zostały zobowiązane do regularnych badań temperatury ciała pracowników, w momencie wejścia na teren placówki. Wprowadzono też nową organizację pracy na SOR‑ach i izbach przyjęć. Chodzi o tzw. triaż, czyli segregację i separację osób z podejrzeniem lub chorych na COVID‑19 od innych osób przebywających na izbach przyjęć i SOR‑ach.

Lublin w dezynfekcji

Chodniki, poręcze przy schodach terenowych, bariery na kładkach dla pieszych i wiaduktach, przejścia podziemne także ławki, kosze na śmieci – w Lublinie przeprowadzono dezynfekcję ulic i elementów architektury, z którymi piesi mogą mieć kontakt.

Maseczki i nie tylko

Placówki medyczne podległe marszałkowi Województwa Lubelskiego otrzymają pomoc z funduszy unijnych o wartości 7 mln zł. Dzięki nim zostały zakupione środki ochrony osobistej m.in. 50 tys. masek FFP2, 120 tys. fartuchów chirurgicznych, 40 tys. czepków, 29 tys. kombinezonów. Pierwsza partia maseczek chirurgicznych została dostarczona na początku kwietnia br.

Projekt realizuje Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie. Wsparcie otrzyma (do 30 czerwca 2020 r.) 18 podmiotów leczniczych podległych Samorządowi Województwa Lubelskiego. To m.in. COZL, szpital w Zamościu, Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy w Nałęczowie, ale też stacje pogotowia ratunkowego czy WOMP.

Antykryzysowe miliony dla szpitali

Samorząd województwa lubelskiego przeznaczył 57 mln zł dla szpitali i innych podmiotów leczniczych w ramach Pakietu Antykryzysowego, który został przyjęty na wtorkowej (24 marca) sesji Sejmiku Wojewódzkiego. Pakiet opiera się na czterech filarach skoncentrowanych przede wszystkim na zdrowiu i bezpieczeństwie oraz pomocy dla przedsiębiorców. Jest też pomoc z budżetu miasta Lublin w wysokości 700 tys. zł. Pieniądze zostały przeznaczona dla czterech lubelskich szpitali: przy ul. Staszica, przy ul. Jaczewskiego, dla centrum stomatologicznego przy ul. Karmelickiej i dla szpitala przy ul. Abramowickiej.

Wcześniej władze przeznaczyły milion złotych na walkę z koronawirusem i zwolniły pracowników Szpitala Klinicznego nr 1 z opłat za zostawienie auta w strefie płatnego parkowania.

Powstały izolatoria

30 marca wojewoda lubelski poinformował o powstaniu izolatoriów, czyli wyznaczonych miejsc dla chorych z koronawirusem. W zarządzeniu wojewody z 17 kwietnia w całym regionie wyznaczono 15 takich miejsc.

Oddział zakaźny w Szpitalu Neuropsychiatrycznym

W Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie powstał oddział zakaźny. Dla pacjentów przygotowano 34 łóżka. Oddział został podzielony na część dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych pacjentów. Hospitalizowane będą tu osoby wymagające bezwzględnej pomocy psychiatrycznej z podejrzeniem koronawirusa lub u których stwierdzono zakażenie COVID 19.

Piłkarska pomoc

Anna i Robert Lewandowscy ogłosili, że przekazują milion euro na walkę z koronawirusem. Zdecydowali, że pieniądze mają trafić do szpitali jednoimiennych w Polsce. Już 27 marca SPZOZ w Puławach, który został takim szpitalem na czas pandemii otrzymał z tej puli ok. 203 tys. zł. Zostaną one przeznaczone na zakup nowoczesnego ultrasnografu.

Posiłek dla doktora

Co najmniej kilkadziesiąt lubelskich restauracji, lokali i firm cateringowych już w marcu zaangażowało się w przygotowywanie ciepłych posiłków dla pracowników szpitali. To obywatelska inicjatywa #WzywamyPosiłki, która prowadzona jest w całej Polsce. W akcji, na zasadach pro bono, udział biorą sieci restauracji, firmy cateringowe, producenci żywności i napojów oraz ponad sto mniejszych podmiotów z branży gastronomicznej. Patronat honorowy nad inicjatywą objęła Naczelna Izba Lekarska.

Drukują przyłbice

Na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej na początku kwietnia rozpoczęła się produkcja przyłbic chroniących lekarzy i personel medyczny przed koronawirusem. Ich drukowanie jest odpowiedzią na apele szpitali o pomoc w pozyskaniu niezbędnego wyposażenia ochronnego.

Prace studentów Koła Naukowego Inżynierii Biomedycznej Politechniki Lubelskiej i studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie koordynuje dr inż. Jarosław Zubrzycki z Katedry Informatyzacji i Robotyzacji Produkcji Politechniki Lubelskiej. Produkcja jednej przyłbicy trwa ok. 2,5 godziny.