Lekarski kalejdoskop

 

 

Towarzyszyć – przystanąć – wesprzeć

Od 30 lat działa, pomagając najciężej chorym, Lubelskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych, które prowadzi Hospicjum Dobrego Samarytanina. Z okazji jubileuszu, którego obchody połączono z uroczystością św. Łukasza – patrona pracowników służby zdrowia – mówiono m.in. o medycynie paliatywnej, roli wolontariatu i leczeniu przeciwbólowym. Na zakończenie konferencji, która odbyła się na KUL-u, wystawiono spektakl poświęcony bł. Hannie Chrzanowskiej.

EKG bez tajemnic

Odbyły się warsztaty EKG dla zainteresowanych tym zagadnieniem lekarzy. Organizatorem tego szkolenia był lubelski oddział Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i SPAF Academy.

Młodzi i pełni entuzjazmu dentyści

Druga edycja Kongresu Młodych Dentystów, który odbył się w październiku w Lublinie, przyciągnęła wielu zainteresowanych. Wydarzenie dedykowane głównie młodym lekarzom dentystom, stażystom i studentom stomatologii, stawia przede wszystkim na praktyczne aspekty zawodu. W czasie 3-dniowych obrad poprowadzono aż 16 warsztatów. – Chcemy dać odpowiedzi na pytania, które zawsze pojawiają się w trakcie samodzielnej pracy – podkreślali organizatorzy.

Seniorom – na zdrowie

Lubelskie Spotkania Seniorów to dobra okazja do skorzystania z bezpłatnych badań medycznych i konsultacji u specjalistów. Tak było także w tym roku. Jednym z lekarzy, który uczestniczył w tym wydarzeniu był Adam Borzęcki, który udzielał porad dermatologicznych.

Także z myślą o seniorach rozstrzygnięto – już ósmy raz – konkurs „Miejsca przyjazne seniorom”. Wśród wielu nagrodzonych placówek były też medyczne, m.in. Centrum Medyczne Sanitas.

Komunikacja – ciągle jest wyzwaniem

Zakład Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Studenckie Koło Naukowe Zakładu Psychologii Stosowanej zorganizowały V Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Szkoleniową pt. „Komunikacja – wyzwaniem współczesnej medycyny”. W czasie spotkania, które odbyło się 23 listopada 2019 r., mówiono o szeroko pojmowanej komunikacji w medycynie oraz korespondencji między medycyną a innymi dziedzinami.

Dyplomy doktora dla doktorów

Dyplom doktora habilitowanego odebrało 17 osób, a doktora 59 osób. Uroczysta promocja doktorów habilitowanych i doktorów odbyła się 21 listopada 2019 roku w Collegium Maius Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Nowy szef przy al. Kraśnickiej

18 listopada obowiązki dyrektora WSzS im. Wyszyńskiego w Lublinie objął Krzysztof Skubis, który wygrał konkurs na to stanowisko. Wcześniej Skubis był z-cą dyrektora ds. ekonomiczych PSK4 w Lublinie.

Badali, aby ratować ludziom wzrok

Przez trzy dni w podlubelskich miejscowościach: Jakubowicach Konińskich, Niemcach i w Konopnicy, okuliści z Kliniki Okulistyki Ogólnej SPSK 1, prowadzili badanie wzroku przy pomocy najnowocześniejszych technik, opartych o telemedycynę oraz sztuczną inteligencję. W badaniach przesiewowych wzięło udział ponad 150 osób, u co trzeciej wykryto objawy schorzeń mogących doprowadzić do ślepoty.

Pionierski projekt – pierwszy w Polsce – jest wspólnym przedsięwzięciem lubelskiej Kliniki Okulistyki Ogólnej, którą kieruje prof. Robert Rejdak i prof. Marco Zarbina z Medical School w New Jersey, realizowanym w ramach grantu Fundacji Fulbrighta.