Lekarka z przedszkolakami

Imię Marii Jankowskiej, lubelskiej lekarki z okresu międzywojnia, nosi od 30 czerwca br. Przedszkole nr 3 w Lublinie przy ul. Jana Kochanowskiego 5. To pierwsze w mieście przedszkole, które ma patrona. Uroczystego odsłonięcia tablicy, upamiętniającej to wydarzenie, dokonała wnuczka Jankowskiej, Krystyna Mrugalska.

Inicjatywę upamiętnienia niezwykłej postaci Marii Jankowskiej zgłosił Grzegorz Sztal z Muzeum Znaki Czasu, który od lat bada historię rodziny Jankowskich.

Maria Jankowska (18781937) była lekarzem pediatrą, niezwykle zaangażowaną i dzielną kobietą. W 1911 roku Maria z mężem Pawłem osiedlili się w Lublinie, gdzie zaczęli pracę w nowo otwartym, ufundowanym przez rodzinę Vetterów, Szpitalu Dziecięcym przy dzisiejszej ul. Staszica – Paweł Jankowski był tam chirurgiem, Maria pracowała w Stacji Opieki nad Matką i Dzieckiem, w Ambulatorium Miejskim i w miejskim żłobku. W sierpniu 1915 r. małżonkowie stali się współorganizatorami Szpitala dla Legionistów, którym kierowała Maria.

Jankowska przewodniczyła też Lidze Kobiet i Związkowi Pracy Obywatelskiej Kobiet, prowadziła Referat Opieki nad Matką i Dzieckiem i pracowała zawodowo w Szpitalu Dziecięcym, sierocińcu dla sierot wojennych, gimnazjum żeńskim, była lekarzem rodzin urzędników kolejowych. Jako przewodnicząca Ligi Kobiet wspólnie z Józefem Czechowiczem, który pełnił rolę kuratora, założyła i prowadziła „Klub Uliczników” dla 50 chłopców. Była inicjatorką akcji „Kropla Mleka”, przewodniczyła też Sekcji Opieki nad Dzieckiem Głównego Komitetu Ratunkowego.

Z inicjatywy Marii Jankowskiej w miejscu, w którym obecnie znajduje się Przedszkole nr 3, przy ul. Kochanowskiego w Lublinie w 1937 roku, tuż przed jej śmiercią, powstał budynek Domu Dziecka. W czasie okupacji w budynku tym znajdowała się Ochronka nr 3 dla dzieci sierot i dzieci wysiedlonych z Pomorza, w której funkcjonowaniu pomagały m.in. harcerki Szarych Szeregów.

Kiedy w 1937 roku Maria umiera, w lubelskiej prasie ukazuje się wspomnienie o Jankowskiej: „Marzyła o tym, aby stworzyć radosne i piękne lato w słońcu dla najbardziej wydziedziczonych dzieci Lublina”.

Anna Augustowska