Leczyć dzieci coraz lepiej

Blisko 400 lekarzy uczestniczyło w zorganizowanym z rozmachem i wielką starannością VIII Zjeździe i XXIV Sympozjum Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej, które odbyło się w dniach 3-5 października 2019 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym przy ul. Grottgera.

Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego była prof. Iwona Beń-Skowronek, kierownik Kliniki Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej z Pracownią Endokrynologiczno-Metaboliczną UM w Lublinie.

W konferencji wziął udział wiceminister zdrowia Marcin Miłkowski oraz przewodniczący Zarządu Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej prof. Mieczysław Walczak, a także inni członkowie zarządu towarzystwa. W trakcie trwających trzy dni obrad wysłuchano 40 wykładowców z Polski, Niemiec, Włoch i Stanów Zjednoczonych. Eksperci omawiali problemy diagnozowania i leczenia m.in. zaburzeń wzrastania u dzieci, zaburzeń czynności nadnerczy i tarczycy oraz nieprawidłowości dotyczące dojrzewania.

W trakcie uroczystego rozpoczęcia konferencji prof. Leszek Szewczyk, były kierownik Kliniki Endokrynologii i Neurologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, otrzymał Medal 450-lecia Unii Lubelskiej.      aa